Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 7, br. 2, str. 107-119
Važnost održivog upravljanja ljudskim resursima na primeru trgovinskih preduzeća u Kruševcu
aVisoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković", Kruševac
bAkademija strukovnih studija kosovsko metohijska, Leposavić
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
dEkonomsko-tehnička škola, Vrbovac

e-adresadajicmaja5@gmail.com, nenadkojic111@gmail.com, d.milan@hotmail.rs
Sažetak
Može se reći da danas, s obzirom na aktuelnost koncepta održivosti, održivo upravljanje ljudskim resursima predstavlja odlučujući činilac uspešnog funkcionisanja svakog organizacionog sistema. Osnovni cilj istraživanja u ovom radu je da se, polazeći od značaja pojma održivog razvoja za savremeno poslovanje, kao i od novog mesta i nove uloge čoveka u svim društvenim procesima, ukaže na važnost upravljanja ljudskim resursima u skladu sa konceptom održivog razvoja. Radi realizacije postavljenog cilja sprovedeno je istraživanje u trgovinskim preduzećima na teritoriji grada Kruševca čija je suština da se dođe do podataka o tome da li su rukovodioci u ovim preduzećima upoznali svoje zaposlene sa značajem koncepta održivog razvoja, i u kojoj meri je razvijena svest pojedinaca da deluju na način koji ne podrazumeva ugrožavanje mogućnosti budućih generacija u zadovoljavanju njihovih potreba.
Reference
Bojičić, R., Dajić, M. (2017) Uloga obrazovanja u postizanu održivog razvoja Srbije. u: Međunarodni naučni skup IOR-EDA, zbornik radova, Kosovska Mitrovica: Ekonomski Fakultet Univerziteta u Prištini, 283-298
CEVES (2018) Održivi razvoj Srbje - kako stojimo?. Preuzeto sa: https://ceves.org.rs/wpcontent/uploads/2018/08/Bro%C5%A1ura_Odr%C5%BEivi-razvoj-Srbije_Kako-stojimo.pdf
Dajić, M. (2019) Uticaj ekološke dimenzije društveno odgovornog poslovanja na imidž preduzeća. Ecologica, 26(94): 265-270
Filipović, M. (2019) Konceptualizacija održivog razvoja i ekološko obrazovanje. Vojno delo, vol. 71, br. 2, str. 55-68
Gvozdenac, D. (2017) Prirodni resursi i održivi razvoj. u: Zbornik međunarodnog kongresa o KGH, 46: 13-20
Hecklau, F., Galeitzke, M., Flachs, S., Kohl, H. (2016) Holistic approach for human resource management in Industry 4.0. Procedia CIRP, 54(1): 1-6
Ignjatijević, S., Aničić, A., Vapa-Tankosić, J., Belokapić-Čavkunović, J. (2020) Utvrđivanje ekonomskih relacija privrednog rasta i zaštite životne sredine. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 6, br. 1, str. 38-48
Ilić, B., Grujović, M. (2018) Održivo upravljanje ljudskim resursima - uspeh savremenog poslovanja. u: Naučno stručna konferencija Trendovi u poslovanju, 113-123
Krstić, M.S. (2020) Teorija racionalnog izbora - ograničenja i alternative. Sociološki pregled, vol. 54, br. 1, str. 40-63
Milosavljević, S., Pantelejić, Đ., Međedović, D. (2019) Primena i mogućnost unapređenja ekonomskih činilaca u realizaciji održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 1, str. 7-16
Nadoveza, B., Pešić, H. (2020) Održivi razvoj - proizvodna snaga savremenog društva. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 31-40
Vukša, S., Anđelić, D., Milojević, I. (2020) Analiza kao osnova održivosti poslovanja. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 53-72
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor2102107S
primljen: 28.04.2021.
prihvaćen: 17.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2021.
Creative Commons License 4.0