Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 59, br. 3, str. 227-267
Oblici zaštite prava potrošača
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

e-adresadvujisic@jura.kg.ac.rs, mrapajic@jura.kg.ac.rs
Sažetak
Autori ukazuju na pluralitet oblika zaštite prava potrošača. Privatnopravni oblik zaštite potrošača je individualna zaštita u parničnom postupku. Zaštita kolektivnih interesa potrošača u većini evropskih pravnih sistema ostvaruje se u parničnom postupku. Zakon o zaštiti potrošača iz 2014. godine ovu zaštitu poverava organima uprave. To je oblik zaštite u upravnom postupku, čija pravila karakterišu ne male razlike u odnosu na pravila predviđena Zakonom o opštem upravnom postupku. Značajna celina posvećena je mehanizmu vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, posebno arbitraži i medijaciji. Ukazuje se na nedostatke Zakona o zaštiti potrošača povodom određenih kontradiktornih odredaba. Zakonodavac stimuliše alternativno rešavanje potrošačkih sporova, a s druge strane predviđa da ugovaranje nekog od ovih metoda ne dira u pravo na sudsku zaštitu. U radu se analizira i inspekcijski nadzor koji Zakon o zaštiti potrošača uređuje kao celinu aktivnosti inspekcijskih organa, precizirajući konkretna ovlašćenja inspektora i regulišući posebne mere u ovoj oblasti.
Reference
Babović, B. (2014) Zaštita kolektivnih interesa potrošača. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 2, str. 215-228
Belović, J. (2009) Medijacija u pravnom sistemu Srbije. Pravo i privreda, vol. 46, br. 1-4, str. 469-480
Feješ, A. (2009) Vansudsko rešavanje sporova potrošača u Srbiji - sadašnje stanje i preporuke za novu zakonsku regulativu. u: Nikolić Zoran; Đorđević Momčilo [ur.] Nova zakonska rešenja u oblasti zaštite potrošača, Kragujevac
Ivančević, K. (2013) Specijalizovani ombudsman za zaštitu potrošača. Pravo i privreda, vol. 50, br. 4-6, str. 342-356
Ivančević, K. (2013) Rešavanje potrošačkog spora pred arbitražom. u: Bourgoignie Thierry, Jovanić Tatjana [ur.] Strengthening Consumer Protection in Serbia - Jačanje zaštite potrošača u Srbiji, Liber Amicorum Svetislav Taboroši, Beograd, 248-276
Jakšić, A. (2012) Građansko procesno pravo. Beograd
Janković, M. (2007) Posredovanje (medijacija) - alternativni način rešavanja spornih odnosa. Pravo i privreda, vol. 44, br. 1-4, str. 69-79
Jerinić, J. (2020) Posebnosti upravnog postupka za zaštitu kolektivnog interesa potrošača. u: Ivančević Katarina [ur.] Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Beograd
Jovanić, T. (2013) Uloga uprave u zaštiti kolektivnih interesa potrošača. u: Bourgoignie Thierry; Jovanić Tatjana [ur.] Strengthening Consumer Protection in Serbia - Jačanje zaštite potrošača u Srbiji, Liber Amicorum Svetislav Taboroši
Jovanić, T. (2012) Zaštita potrošača kao rezultat tržišnog nadzora. Pravo i privreda, vol. 49, br. 4-6, str. 452-477
Jovanić, T. (2013) Upravnopravna zaštita potrošača. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 61, br. 2, str. 180-196
Karanikić-Mirić, M. (2014) Kolektivna zaštita potrošača u srpskom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Zenici, 7
Lončar, Z. (2012) Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 257-276
Manojlović, S. (2009) Pravna priroda sporazuma postignutog u postupku medijacije. Pravni život, 13
Mićović, M., Mićović, A. (2018) Potrošačko pravo. Vrnjačka Banja
Milkov, D. (2016) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja. Novi Sad
Milkov, D. (2017) Upravno pravo II - upravna delatnost. Novi Sad
Palačković, D. (2011) O sudskoj građanskopravnoj zaštiti potrošača prema Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srbije. Pravo i privreda, vol. 48, br. 7-9, str. 185-197
Petrović-Tomić, N. (2010) Medijacija u osiguranju. Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1
Petrušić, N. (2011) Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova u pravu Srbije. Pravni život, 549(11): 751-770
Poretti, P. (2018) Sudska zaštita prava potrošača - (naj)bolji put?. Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1
Rajčević, T. (2007) Zakon o arbitraži Republike Srbije. Pravo i privreda, vol. 44, br. 5-8, str. 310-316
Stanković, G. (2009) Metodi za sudsku zaštitu prava potrošača. u: Mićović Miodrag [ur.] Od caveat emptor do caveat venditor, Kragujevac
Tomić, Z., Milovanović, D., Cucić, V. (2017) Praktikum za primenu Zakona o opštem upravnom postupku. Beograd
Vasiljević, M. (2008) Akcionarsko društvo - društvo akcionara i/ili nosilaca drugih interesa/rizika - prizma sudske prakse. Pravni život, vol. 57, br. 12, str. 5-19
Vilus, J. (1996) Pravna zaštita potrošača - uporednopravna studija sa posebnim osvrtom na prava potrošača. Beograd: Institut za uporedno pravo, 1
Vujisić, D. (2011) Zaštita potrošača u pravu Evropske unije i pravu Srbije. Pravo i privreda, vol. 48, br. 7-9, str. 198-215
Vujisić, D., Mihajlović, B. (2020) Podizanje nivoa zaštite potrošača kroz vansudsko rešavanje sporova. Pravo i privreda, vol. 58, br. 2, str. 59-83
Vuković, V. (2008) Zaštita potrošača u domaćem bankarstvu. Pravni život, vol. 57, br. 12, str. 877-889
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2103227V
primljen: 05.07.2021.
prihvaćen: 06.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 01.10.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka