Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 59, br. 3, str. 268-284
Osnovne karakteristike tontine osiguranja
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresav.colovic@iup.rs
Sažetak
Tontine osiguranje vezujemo pre svega za životno osiguranje. Ova vrsta osiguranja predstavlja i jednu vrstu uzajamnog osiguranja. Ipak, tontine moramo posmatrati posebno, imajući u vidu njegov nastanak i cilj. Tontine osiguranje je nastalo u XVII veku, a razvijano je, pre svega, u Engleskoj i SAD, sve do početka XX veka, kada je postalo zabranjeno. Tontine osiguranje je u ranoj fazi u sebi sadržalo elemente grupnog rentnog osiguranja, grupnog životnog osiguranja i lutrije. Danas, tontine predstavlja jednu vrstu fonda, u okviru kojeg se osiguranici, odnosno članovi dogovaraju da će zajednički kapitalizovati svoje doprinose i da će imovinu fonda podeliti između onih osiguranika koji dožive određenu starost, kao i između naslednika umrlih osiguranika. Tontine osiguranje reguliše i Zakon o osiguranju Republike Srbije. U radu se posvećuje pažnja i odredbama prava EU u ovoj oblasti.
Reference
Basta, V. (2017) Analiza tržišnih struktura na tržištu životnog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Završni rad
Čolović, V. (2010) Osiguravajuća društva. Beograd: Institut za uporedno pravo
Ćurković, M. Što je tontine osiguranje. dostupno na adresi: https:// www.osiguranje.hr/ClanakDetalji.aspx?9894, 23. 7. 2021
Ćurković, M. Što su 'Tontine' i kako su ušle u hrvatski Zakon o osiguranju. dostupno na adresi: https://www.osiguranje.hr/Clanak Detalji.aspx?21024, 22. 7. 2021
Iwry, J. M., Haldeman, C., Gale, W.G., John, D.C. (2020) Retirement Tontines: Using a Classical Finance Mechanism as an Alternative Source of Retirement Income. dostupno na adresi: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/10/Retirement-Security-Project-Tontines-Oct-2020.pdf, 15. 8. 2021
Lange, A., List, J.A., Price, M.K. (2007) A Fundraising Mechanism Inspired by Historical Tontines: Theory and Experimental Evidence. Journal of Public Economics, 9
Mckeever, K. (2009) A Short History of Tontines. Fordham Journal of Corporate & Financial Law, (2)
Mrkšić, D., Petrović, Z., Ivančević, K. (2006) Pravo osiguranja. Novi Sad
Pak, J. (2011) Pravo osiguranja. Beograd
Petrović-Tomić, N. (2013) Osiguranje života vezano za investicione fondove. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 61, br. 1, str. 122-148
Rokas, I. (2011) Prodaja investicionih polisa od strane banaka i drugih prodavaca - fokus na prodaju proizvoda. Revija za pravo osiguranja, 1
Šulejić, P. (2005) Pravo osiguranja. Beograd
van der Heide, A. (2020) Making financial uncertainty count: Unit-linked insurance, investment and the individualisation of financial risk in British life insurance. Wiley Online Library, dostupno na adresi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1468-4446.12783, 11. 7. 2021
Weinert, J., Gründl, H. (2021) The Modern Tontine: An Innovative Instrument for Longevity Risk Management in an Aging Society. European Actuarial Journal, 5
Wettstein, G. (2018) Could 'Tontines' Expand the Market for Longevity Insurance?. Center for Retirement Research at Boston College, Issue in Brief, April 2018, Nr. 18-7
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2103268C
primljen: 19.08.2021.
prihvaćen: 03.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 01.10.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka