Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 12  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 59, br. 3, str. 285-304
O sprovođenju prinudnog izvršenja u uslovima vanrednog stanja izazvanog epidemijom korona virusa
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresabodiroga@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Rad je napisan na osnovu istraživanja sprovedenog za potrebe projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu "Epidemija. Pravo. Društvo" za 2021. godinu

Ključne reči: epidemija korona virusa; vanredno stanje; prinudno izvršenje i obezbeđenje; Rad sudova i javnih izvršitelja
Sažetak
Nastanak i širenje epidemije korona virusa predstavljalo je iza zov za funkcionisanje postojećeg pravnog okvira u oblasti prinudne realizacije subjektivnih građanskih prava. Imajući u vidu nastalu opasnost po javno zdravlje, trebalo je regulisati postupanje sudova, javnih izvršitelja i drugih organa izvršnog postupka u takvoj situaciji. U Republici Srbiji vanredno stanje uzrokovano ovom pandemijom uvedeno je 15. marta 2020. godine, a ukinuto je odlukom Skupštine Srbije od 6. maja te iste godine. Za vreme vanrednog stanja, ali i tokom trajanja različitih mera za suzbijanje epidemije, čije je važenje produženo nakon ukidanja vanrednog stanja, postavilo se pitanje na koji način će funkcionisati prinudno ostvarivanje potraživanja u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. U radu ćemo analizirati akte donete od strane različitih državnih organa i imalaca javnih ovlašćenja, ali i postojeći normativni okvir prinudnog izvršenja i obezbeđenja, a naročito institute izvršnog prava koji omogućavaju prekid, odlaganje i zastajanje sa izvršnim postupkom.
Reference
Bodiroga, N. (2019) Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Beograd
Bodiroga, N. (2017) Novi izvršni postupak. Beograd
Bodiroga, N. (2019) Ustavna jemstva u parničnom postupku. Beograd
Keča, R., Knežević, M. (2016) Građansko procesno pravo. Beograd
Poznić, B. (2009) Komentar Zakona o parničnom postupku. Beograd
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2015) Građansko procesno pravo. Beograd
Stanković, G., Boranijašević, V. (2020) Građansko procesno pravo. Niš
Stanković, G., Mandić, L. (2013) Organizaciono građansko procesno pravo. Kosovska Mitrovica
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2103285B
primljen: 29.06.2021.
prihvaćen: 30.07.2021.
objavljen u SCIndeksu: 01.10.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka