Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 12  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 59, br. 3, str. 326-344
Osiguranje u doba korone - katastrofalni rizici u doba pandemije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresanataly@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Rad je napisan na osnovu istraživanja sprovedenog za potrebe projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu "Epidemija. Pravo. Društvo" za 2021. godinu

Sažetak
U radu se analizira pandemija COVID-19 virusa iz ugla tržišta osiguranja. Autorka polazi od pretpostavke da su osiguravači jedini privredni subjekti koji mogu biti partneri države u postupku upravljanja rizikom pandemije. Naime, pandemija je katastrofalni i globalni rizik, i kao takva testira kapacitete ne samo tržišta (re)osiguranja, već i spremnost države da sinhronizovanom akcijom sa privatnim sektorom spremno odgovori novim izazovima. Pod tim primarno mislimo na saniranje ekonomskih posledica izazvanih korona virusom. Da bi mogli da ponude cenovno pristupačno osiguranje rizika korone, osiguravači treba da dobiju subvencije dela premija od države, kao i subvencije dela pokrivenih šteta. Partnerstvo države i sektora osiguranja ne završava se time. Država treba da preuzme proaktivnu ulogu u administriranju rizika pandemije i u edukaciji svih potencijalno oštećenih lica.
Reference
Bigot, J. (2012) Les ambiguites de la coassurance. Revue générale du droit des assurances, 1(1): 11-29
Bigot, J. (2007) Aspects techniques de l'assurances-vie. u: Bigot Jean; Baillot Philippe; Kullmann Jérôme; Mayaux Luc [ur.] Les assurances de personnes, Paris: L.G.D.J, Tome 4
Bonnard, J. (2012) Droit des assurances. Paris: LexisNexis, 4 édition
Čolović, V. (2014) Osiguranje poljoprivrede od elementarnih nepogoda. u: Mrvić-Petrović Nataša; Todić Dragoljub; Mlađen Dragan [ur.] Elementarne nepogode i vanredne situacije, Beograd: Institut za uporedno pravo
Ćurković, M. (2009) Ugovor o osiguranju osoba - život-nezgoda-zdravstveno. Zagreb: Inženjerski biro
Fontaine, M. (2016) Droit des assurances. Bruxelles: Larcier, 5 édition
Groutel, L., Fabrice, H., Philippe, P., Maud, A. (2008) Traité du contrat d' assurance terrestre. Paris: LexisNexis
Lambert-Faivre, Y., Laveneur, L. (2011) Droit des assurances. Paris: Dalloz
Mayaux, L. (2014) Le contrat d'assurance. u: Bigot Jean [ur.] Traité de droit des assurance: Le contrat d' assurance, Paris: L.G.D.J, Tome 3, 2 édition
Mimoun, E. (2017) Les notions de contrat d' assurance. Paris: Université Panthéon-Sorbonne, thèse de doctorat
Petrović-Tomić, N. (2015) Reosiguranje - suština, domašaj i značaj. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 63, br. 2, str. 78-93
Tomić, Z.R., Petrović-Tomić, N. (2013) Narušavanja konkurencije u osiguranju restriktivnim sporazumima. Pravo i privreda, vol. 50, br. 7-9, str. 13-51
Wandt, M. (2010) Versicherungsrecht. Köln: Carl Heymanns Verlag, 5. Auflage
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2103326P
primljen: 22.07.2021.
prihvaćen: 27.08.2021.
objavljen u SCIndeksu: 01.10.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka