Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 59, br. 3, str. 345-360
Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe na internetu - ocena primene deset godina nakon potpisivanja
Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija

e-adresaceranicj@gmail.com
Ključne reči: krivotvorena roba; onlajn prodaja; internet; Memorandum o razumevanju; Evropska unija
Sažetak
Prodaja krivotvorene robe na internetu predstavlja globalni problem sa kojim se suočavaju sve nacionalne ekonomije. Budući da korisnici interneta imaju pristup stranicama koje se kreiraju i uređuju u drugim državama, granice važenja nacionalnih propisa su probijene. Stoga je neophodno da se borba protiv prodaje krivotvorene robe na internetu uredi na međunarodnom nivou. Obavezujući izvori međunarodnog prava ne regulišu ovo pitanje, ali tzv. "meko" međunarodno pravo nudi rešenja. Pod pokroviteljstvom Evropske komisije, 2011. godine potpisan je Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe na internetu (MoR). Memorandum je ograničen na pružanje usluga u Evropskom ekonomskom prostoru i služi kao osnova za dijalog i saradnju između zainteresovanih strana, sa ciljem ograničenja ponude krivotvorene robe na internetu. U radu su najpre ispitani razlozi za donošenje MoR-a, a zatim analizirana njegova sadržina. Posebna pažnja posvećena je sistemu obaveštavanja i uklanjanja. Naposletku su razmotreni rezultati MoR-a deset godina nakon potpisivanja, kao i njegove perspektive.
Reference
Ćeranić, J. (2016) Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe. u: Popović Dušan [ur.] Intelektualna svojina i internet, Beograd
Ćeranić, J. (2016) Međunarodnopravni okvir za borbu protiv prodaje krivotvorene robe putem interneta. Pravna riječ, 48
Ćeranić-Perišić, J. (2020) Odgovornost internet posrednika za povredu žiga. Beograd
Dinwoodie, G.B. (2017) A Comparative Analysis of the Secondary Liability of Online Service Providers. u: Dinwoodie Graeme B. [ur.] Secondary Liability of Internet Service Providers, Cham: Springer
Dinwoodie, G.B. (2014) Secondary Liability for Online Trademark Infringement: The International Landscape. Columbia Journal of Law & the Arts, 37
Maltzer, J.P. (2016) Maximising the Opportunities of the Internet for the International Trade. Geneva, dostupno na adresi: http://www3. weforum.org/docs/E15/WEF _Digital_Trade_report_2015_1401.pdf, 10. 8. 2020
Marković, S.M. (2012) Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe (ACTA) - sadržina, ciljevi, značaj. Pravo i privreda, vol. 49, br. 7-9, str. 198-217
Popović, D. (2014) Registracija naziva internet domena i pravo žiga. Beograd
Radonjanin, A., Tasić, P. (2018) Trgovina na društvenim mrežama izvan distributivnih kanala proizvođača. u: Popović Dušan [ur.] Intelektualna svojina i internet, Beograd
Rimmer, M. (2011) Breakfast at Tiffany's: eBay Inc, Trade Mark Law and Counterfeiting. Journal of Law, Information & Science, 1
Zuccaro, E. (2016) Gucci v. Alibaba: A Balanced Approach to Secondary Liability for E-Commerce Platforms. North Carolina Journal of Law and Technology, 144
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2103345C
primljen: 20.08.2021.
revidiran: 11.09.2021.
prihvaćen: 17.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 01.10.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka