Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 42  
Back povratak na rezultate
Ilija Čvorović - "sve je suprotno od onoga kako izgleda da jeste"
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresaahjasmina@yahoo.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: Balkanski špijun; paranoja; krivica; identifikicaja sa agresorom
Sažetak
Pažnju usmeravamo na paranoju Ilije Čvorovića, junaka drame Balkanski špijun Dušana Kovačevića, što je svojstvo koje se u literaturi i redovno i s podrazumevanjem pominje, ali nigde podrobnije ne razmatra. Paranoja je, međutim, ne samo upadljiv i centralni, već i fenomen posredstvom kojeg otkrivamo dublje semantičke slojeve Kovačevićeve drame. Pokazujemo koliko književnom konceptu tragikomedije, koji je Kovačević imao na umu pri stvaranju drame, doprinosi paranoidni fenomen. Ispod serije komičnih situacija koje Ilija izaziva svojim ponašanjem i interpretacijom stoji tragedija malog čoveka u totalitarnom sistemu - čoveka koji je bio žrtva, a koji izrasta u zlostavljača. Sagledavanjem paranoje uz pomoć psiholoških opservacija tog poremećaja, dokazujemo koliko je Kovačević izvanredno produbljeno koncipirano svog junaka i posredstvom njega dao snažnu kritiku Titove Jugoslavije.
Reference
Andrejević, D. (2017) Ideologija, čovek, drama (o dramama Dušana Kovačevića). u: Milenković Žarko [ur.] Dušan Kovačević: ideologija, čovek, drama: zbornik radova, Gračanica: Dom kulture 'Gračanica', 9-21
Arent, H. (2000) Eichmann u Jerusalimuizveštaj o banalnosti zla. Beograd: K. V. S
Berke, J., et al. (2001) General Introduction. u: Berke Joseph H. ;Pierides Stella ;Sabbadini Andrea ;Scheider Stanley [ur.] Even paranoids have enemies: new perspectives on paranoia and persecution, London: Routledge, 1-9
Bersani, L. (1990) Pynchon, Paranoia, and Literature: The Culture of Redemption. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 179-199
Felman, Š. (1997) Ludilo interpretacije - književnost i psihoanaliza. Gradina, 32, 1-2 (1997): 142-146
Kolarić, I. (2017) Fenomen krivice i lik neprijatelja u drami Balkanski špijun Dušana Kovačevića. u: Milenković Žarko [ur.] Dušan Kovačevič: ideologija, čovek, drama: zbornik radova, Gračanica: Dom kulture 'Gračanica', 203-211
Krstić, D. (1991) Psihološki rečnik. Beograd: Savremena administracija
Martin, K. (2004) Understanding paranoia: A guide for professionals, families, and sufferers. London: Praegar
Nikola, J. (2011) Balkanski špijun i njegovi nastavci - polifonija i ideologija u adaptacijama Dušana Kovačevića. Beograd: Službeni glasnik
Paradis, K. (2007) Sex, Paranoia, and Modern Masculinity. New York: State University of New York Press
Philip, C. (2006) The Myth of Evil. Edinburgh: Edinburgh University Press
Resnik, S. (2001) Being in a persecutory world: The construction of a world model and its distortions. u: Berke Joseph H.; Pierides Stella; Sabbadini Andrea; Scheider Stanley [ur.] Even paranoids have enemies: New perspectives on paranoia and persecution, London: Routledge, 16-35
Stamenković, V. (1987) Dušan Kovačević. Izabrane drame. Beograd: Nolit, Predgovor, 5-22
Trotter, D. (2001) Paranoid modernism: Literary experiment, and the professionalization of English society. New York: Oxford University Press
Volkan, V.F.D., Berke, J.H., Pierides, S., Sabbadini, A., Scheider, S., eds. (2001) Even paranoids have enemies: New perspectives on paranoia and persecution. London: Routledge, XI-XIII
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl2014029A
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.

Povezani članci

Vojno delo (1999)
Teorijski pristup proučavanju ratnih iskustava
Danilović Neđo S.

Gl Adv komore Vojvodine (2009)
Rehabilitacija neosnovano osuđenih lica
Brkić Snežana

Gl Adv komore Vojvodine (1990)
Opažanje i njegov uticaj na istinitost iskaza svedoka
Teofilović Petar

prikaži sve [62]