Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 42  
Back povratak na rezultate
Antropološko-lingvistička istraživanja raseljenih lica sa Kosova i Metohije - život u kolektivnom centru
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Balkanološki institut, Beograd

e-adresabiljana.sikimic@bi.sanu.ac.rs
Ključne reči: interno raseljena lica; kolektivni centar; Kraljevo; usmena istorija
Sažetak
Prilog predstavlja rezultate terenskih istraživanja raseljenih lica sa Kosova i Metohije obavljene u periodu 2001-2012. u kolektivnim centrima i privatnom smeštaju u Srbiji arhivirane u Digitalnom arhivu Balkanološkog instituta SANU i njihovu moguću primenu za dalja istraživanja usmene istorije. Na primeru analize odlomaka iz razgovora vođenih u jednom kolektivnom centru u Kraljevu 2012. godinesa fokusom na egzodus i kasniji život u kolektivnom centru, iz ugla kulture sećanja i studija traume predlaže se kreiranje internet arhiva usmene istorije raseljenih lica sa Kosova i Metohije.
Reference
*** (2009) Akcioni plan. Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u gradu Kraljevu 2009-2013. Grad Kraljevo, www.kirs.gov.rs
Adžić, S. (2003) Arhivistika i usmeni izvori. Arhiv, vol. 4, br. 1-2, str. 48-53
Aritonović, I. (2008) Uslovi života žena - izbeglih lica na severu Kosova. Baština, br. 25, str. 299-317
Ćirković, S. (2004) Mek ljeb ko sunđur da jedeš. Liceum, 8: 85-108, Izbegličko Kosovo, Kragujevac
Ćirković, S. (2012) Stereotip vremena u diskursu raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Beograd: Balkanološki institut SANU
Ćirković, S. (2015) Uloga istraživača u kreiranju korpusa konverzacionih narativa. Filolog, Banja Luka, VI(11): 267-280
Ćirković, S. (2008) Kurban za mrtve - antropolingvistička i kognitivnolingvistička analiza vremenskih kategorija. u: Sikimić B. [ur.] Krvna žrtva -transformacije jednog rituala, Beograd: Balkanološki institut SANU, 207-227
Ćirković, S. (2009) Strategije u strukturisanju usmenog narativa - zagrobni život u religijskom kontekstu. u: Detelić M. [ur.] Moć književnosti. In Memoriam Ana Radin, Beograd: Balkanološki institut SANU, 201-226
Ćirković, S. (2013) Istraživanje budućnosti u diskursu raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Kosovsko-metohijski zbornik, 5: 299-319
Ćirković, S. (2008) Expressing time in the autobiographical discourse of internally displaced persons (IDP) from Kosovo and Metohija. Balcanica, br. 39, str. 199-220
Dimitrijević, B., Nikolić, G., Krstić, M. (2010) Psihološke karakteristike žena u izbeglištvu. u: Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, 5: 235-242
Gavrilović, L. (2007) Srpske izbeglice na internetu - između odbijanja i prihvatanja realnosti. Antropologija, 3: 70-85
Holjevac, T.A., Nazor, A. (2009) Problem prikupljanja memoarskog gradiva na primjeru domovinskog rata - struka i etika kao preduvjeti njegov objektivne interpretacije. Arhivski vjesnik, Zagreb, 52: 67-79
Ilić, M. (2007) A Shift in Ethics: Serb/Albanian conflict in the vernacular discourse of a conjurer from Kosovo. Zeitschriftfür Balkanologie, 43(2): 145-167
Ilić, M., Jovanović, V., Milosavljević, B., Ratković, D., Sikimić, B., Ćirković, S. (2003) Kultna mesta Kosova i Metohije. Baština, br. 15, str. 153-174
Ilić, M. (2004) Mit - između fikcije i fakcije. u: Liceum 8. Izbegličko Kosovo, Kragujevac, 19-29
Isailović, D. (2007) 'Snaškini' dukati. Baština, 23: 11-18
Išpanović-Radojković, V. (2010) Psihološki oporavak nakon traumatskih iskustava u detinjstvu. u: Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, 5: 243-252
Jovanović, J. (2004) Sve sam ga redila. u: Liceum 8.Izbegličko Kosovo, Kragujevac, 71-75
Medojević, J. (2010) Proces i mehanizmi povratka interno raseljenih lica i izbjeglica na Kosovo i Metohiju. u: Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, 4: 511-524
Miloradović, S. (2010) Krste nosim, Boga molim - etnolingvistički transkripti iz Metohije sa uvodnim napomenama. u: Zbornik radova sa projekta Istraživanja srpskog jezika na Kosovu i Metohiji, Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, 1: 43-67
Miloradović, S. (2010) Etnolingvistička istraživanja Metohije - teme i pravci. u: Zbornik radova sa projekta Istraživanja srpskog jezika na Kosovu i Metohiji, Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, 2: 89-120
Milosavljević, B. (2004) Glagolski oblik znaš u razgovornom diskursu informatorke sa Kosova i Metohije. u: Liceum 8. Izbegličko Kosovo, Kragujevac, 139-146
Mladenović, R. (2013) Govor južnokosovskog sela Gatnje. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
Momčilović, V. (2013) Savremeni rodni pristup globalnom problemu izbeglih i interno raseljenih žena. Novi Sad: ACIMSI
Nikolić, G., Krstić, M., Dimitrijević, B. (2010) Principi psihosocijalne pomoći raseljenim i izbeglim licima. u: Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, 5: 277-284
Nikolova, M. (2012) Sećanje na školske dane - digitalni zapis sećanja. u: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci, 479-486
Radulović, N. (2018) Sećanja preživelih. Arhivi, politika i poetika sećanja. u: Daković N. ;Mevorah V. [ur.] Graničnici sećanja, Beograd: Savez jevrejskih opština Srbije, 161-176
Ratković, D. (2004) Car Uroš i kralj Vukašin. u: Liceum 8. Izbegličko Kosovo, Kragujevac, 77-83
Sikimič, B. (2014) Zaplanirovannye celi i real'nyerezul'taty - polevaâ rabota gruppysotrudnikov Instituta balkanistiki SANU. u: Karpatobalkanskijdialektnyjlandšaft. Âzyk i kul'tura 2012-2014, Vyp. 3, Moskva: Rossijskaâakademiâ nauk, 31-69
Sikimić, B. (2014) Sveta putovanja - Letnica na Kosovu. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 62, br. 1, str. 15-32
Sikimić, B. (2004) Taj teško da gu ima po knjige. u: Liceum, Kragujevac, 31-69
Sikimić, B. (2004) Dodoste - obred izazivanja kiše. Issledovaniâ po slavânskoj dialektologii, Terminologičeskaâ leksika material'noj i duhovnoj kul'tury, Moskva, 10: 143-167
Sikimić, B. (2008) Etnolingvistički terenski radkonceptualizacija rizika. u: Slike kulture nekad i sad, Beograd: Etnografski institut SANU, 80-93
Sikimić, B. (2012) Timski terenski rad Balkanološkog instituta SANU - razvoj istraživačkih ciljeva i metoda. u: Ivanović-Barišić Milina [ur.] Terenska istraživanja -poetika susreta, Beograd: Etnografski institut SANU, 167-198
Šljivić, M.B. (2015) Raseljena lica sa Kosova i Metohije kao predmet istraživanja. Baština, br. 38, str. 175-182
Šljivić, M.B. (2016) Odevanje izbeglica sa Kosova i Metohije kao indikator pripadnosti pank i hip-hop supkulturi. Baština, br. 40, str. 112-129
Zlatanović, S. (2004) U potrazi za izgubljenim kontekstom - Lazarice u Prizrenu. u: Liceum 8. Izbegličko Kosovo, Kragujevac, 11-18
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl2014089S
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.