Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 16, br. 1, str. 13-25
Marketing i upravljanje promenama u sektoru usluga
aAlfa univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić', Beograd
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment 'Konstantin Veliki', Niš

e-adresadejan.dasic@alfa.edu.rs
Sažetak
Sektor usluga je ključan pokretač saremene ekonomije, ali još uvijek nije dovoljno istraženo područje u marketingu. Usluge se po mnogim karakteristikama razlikuju od proizvoda, pa stoga njihovo planiranje, organizovanje i kontrola zaslužuju veliku pažnju. Sa druge strane, mnogi marketinški stručnjaci navode da brendovi proizvoda sve više poprimaju elemente usluga, jer kupci ne posmatraju proizvod samo kao proizvod, vec jednu kompilaciju proizvoda i usluga koji ide uz proizvod.
Reference
Dašić, D. (2018) Menadžment zdravstvenog i medicinskog turizma - mogući pravci razvoja u Republici Srbiji. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 13, br. 1, str. 41-56
Dašić, D., Živković, D., Vujić, T. (2020) Rural tourism in development function of rural areas in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 67, br. 3, str. 719-733
Dašić, D. (2016) Brendiranje mesta i/ili destinacija. Kultura, br. 152, str. 377-393
Đukić, S., Đorđević, B., Berber, N. (2018) Uticaj ponašanja zaposlenih na percipirani kvalitet usluge. Marketing, vol. 49, br. 1, str. 19-29
Gašević, D., Vranješ, M., Tomašević, D. (2019) Kvalitet usluga u funkciji zadovoljstva potrošača. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 12, br. 2, str. 45-53
Jovanović, M. (2004) Human resources management. Belgrade: Megatrend
Jovičević, R., Žugić, J. (2018) Marketing u savremenom bankarstvu. Podgorica: Univerzitet Mediteran
Keler, K.L. (2008) Slučajevi najbolje prakse u brendiranju - lekcije od najjačih svetskih brendova. Beograd: Mass Media International, prvo izdanje
Kotler, F., Vong, V., Sonders, Dž., Armstrong, G. (2007) Principi marketinga. Beograd: Mate, četvrto evropsko izdanje
Kotler, P.J., de Bes, T.F. (2005) Lateralni Marketing - tehnike za iznalaženje novih ideja. Novi Sad: Adižes
Phan, T.T. (2021) Fundamentals in service marketing. http://cdvf.free.fr/phantu/studv/is cid/service marketing.pdf (22.6.2021)
Rakić, B. (2008) Marketing. Belgrade: Megatrend, 5-edition
Ratković, M., Dašić, D. (2018) Marketing u sportu. Niš: Visoka škola modernog biznisa, Sven
Senić, R., Senić, V. (2008) Menadžment i marketing usluga. Kragujevac: Prizma
Vojnović, B. (2008) Upravljanje kvalitetom usluga. Ekonomske teme, God. XLVI, br. 3, 181-194
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig2101013D
primljen: 12.04.2021.
prihvaćen: 01.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 19.11.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Baština (2020)
Uticaj kulturno-istorijske baštine na atraktivnost turističke destinacije
Dašić Dejan R., i dr.

Ekonomski signali (2020)
Savremeni trendovi marketinga u sportu
Tasić Svetlana S., i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2012)
Segmentacija, targetiranje i pozicioniranje u globalnom marketingu
Grubor Aleksandar

prikaži sve [32]