Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 93, br. 4, str. 994-1006
Vladavina prava u međunarodnom pravu i njena primena u praksi
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaadvdugajlic@gmail.com
Sažetak
Predmet članka je da ukaže da vladavina prava, često okarakterisana kao nacionalni koncept, prelazi nacionalne granice suverenih država, te polje važenja principa vladavine prava ima direktan uticaj na međunarodno pravo, odnose među državama, pojedincima i državama i između samih pojedinaca. Sve veća i učestalija interakcija pomenutih subjekata međunarodnih odnosa dovela je do potrebe konstituisanja određenih pravila - propisa, tačnije međunarodnog prava, te da se osigura njegova primena i zaštite subjekti od eventualnog kršenja istih. Vladavina prava postaje još konkretnije zastupljena na međunarodnom planu osnivanjem, a kasnije i delovanjem međunarodnih organizacija kao što su: Ujedinjene nacije, Savet Evrope, Evropska unija. Pristupanjem istim, aktivnim učešćem u donošenju propisa i njihovoj aktivnoj primeni, neposredno ili kroz ratifikaciju, države se na neki način odriču dela svoje suverenosti, prihvatajući i primenjujući pomenute propise, te im na taj način daju više mesto u hijerarhiji propisa od nacionalnih. U radu je opisan put vladavine prava od usvajanja Velike povelje sloboda (Magna Carta Libertatum), kao nacionalnog koncepta do danas, gde vladavina prava ima jak i neizostavan uticaj na stvaranje, primenu i zaštitu međunarodnih propisa.
Reference
*** Research paper on comparative analysis of rule of law in UK & India. Dostupno na: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1533265
*** Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Dostupno na: https:// www.echr.coe.int/Documents/Convention_SRP.pdf
*** Ugovor o Evropskoj uniji. Official Journal of the European union, C-202
*** Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Dostupno na: https://www.ohchr.org/ EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cnr.pdf
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
Dimitrijević, D. (2010) Teorija države i prava. Beograd: Dosije studio
Dimitrijević, V., Paunović, M., Đerić, V. (1997) Ljudska prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Dugajlić, S. (2018) Vladavina prava u Velikoj Britaniji - od Velike povelje sloboda do Evropske konvencije o ljudskim pravima. Univerzitet u Novom Sadu - Pravni fakultet, preddoktorski rad
Etinski, R., Đajić, S. (2012) Međunarodno javno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet Novi Sad
Etinski, R., Tubić, B. (2016) International law and the rule of law. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 3, str. 57-74
Kirby, M. (2010) The rule of law beyond the law of rules. Australian Bar review, 15th Malaysian Bar Association Conference, Kuala Lumpur, 29 July
Marković, R. (2017) Ustavno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Medović, V. (2018) Evropska unija pravo i institucije. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Mladenov, M. (2017) Pravo na odgovarajuću životnu sredinu kao osnovno ljudsko pravo. Univerzitet u Novom Sadu - Pravni fakultet, doktorska disertacija
Waldron, J. (2011) Are sovereigns entitled to the benefit of the international rule of law?. European Journal of International Law (EJIL), 2
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv93-29488
primljen: 15.11.2020.
revidiran: 20.01.2021.
prihvaćen: 26.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 01.01.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika (2017)
Nacionalne manjine, sa posebnim osvrtom na položaj manjina u Republici Srbiji
Miladinović-Bogavac Živanka

Zb Pravnog fak Novi Sad (2019)
Da li je teritorijalna autonomija Vojvodine deo ustavnog identiteta Republike Srbije
Simović Darko Z.

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
International law and the rule of law
Etinski Rodoljub, i dr.

prikaži sve [52]