Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:42
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:39

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 93, br. 4, str. 1085-1144
Ništavost kao pretpostavka konverzije ugovora
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresamijan.drazen@gmail.com
Ključne reči: konverzija; ništavost; rušljivost; relativna simulacija; rekvalifikacija
Sažetak
Iako recipirana davne 1978. godine, konverzija (lat. conversio - preobraćenje) ugovora je jedan od instituta kojima u domaćoj teoriji nije posvećena zaslužena pažnja. U udžbenicima koji obuhvataju materiju opšteg dijela građanskog prava, i onima koji služe za podučavanje obligacionog prava ovaj institut je, uz određene izuzetke, izložen nemušto - uglavnom, uz zakonsku definiciju, nalazimo još samo polje primjene i primjere konverzije. Monografska djela na temu konverzije nismo uspjeli pronaći. Sa druge strane, u stranoj literaturi, mahom njemačkoj i italijanskoj, nalazimo veći broj monografskih djela na temu konverzije. Ovaj rad za predmet ima jedan dio norme koja propisuje konverziju ugovora, a to je ništavost ugovora, koja je predviđena kao pretpostavka za primjenu instituta. Polje primjene konverzije djeluje precizno i jasno određeno, naročito imajući u vidu tekst norme i mjesto norme unutar Zakona o obligacionim odnosima, a u narednim redovima ćemo vidjeti da li je to zaista tako. U traganju za odgovorom, služili smo se i uporednopravnim metodom. Razmatrano je polje primjene konverzije - i nismo se ograničili na ništave ugovore, već je razmatrana mogućnost primjene na nepostojeće, ništave, rušljive ugovore, zatim na djelimično ništave i djelimično rušljive, ali i na punovažne ugovore. U okviru ništavih ugovora posebna pažnja je posvećena protivzakonitim i nemoralnim, a u okviru nepostojećih - simulovanom ugovoru.
Reference
*** (1978-1989) Low of contract and torts of the Republic of Serbia. Official Gazette of the SFRY, No. 29/78, 39/85, 45/89 -decision USJ and 57/89, Official Gazette of the FRY, No. 31/93 and Official Gazette of Serbia and Montenegro, No. 1/2003 -Constitutional Charter
*** German civil code / Bürgerliches Gesetzbuch. https://www.gesetze-im-internet.de/ bgb/index.html
*** (2019) Law on the conversion of housing loans indexed to Swiss francs. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 31
*** (2006) Modul 6 - građanska oblast - ugovori. Visoki sudski i tužilački savjet BiH
*** Italian civil code / Codice civile Italiano. https://www.brocardi.it/codice-civile
*** Dutch Civil Code / Burgerlijk Wetboek. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005291 /2020-01-01
*** Gandolfi code. (European Contract Code (English version)). http://www.eurcontrats.eu/ site2/docs/EuropeanContr.pdf
*** Portuguese civil code / Código civil Português. https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/ lc/34509075/view
*** (1985) Pravna enciklopedija 1. Beograd: Savremena administracija
*** Pre-draft of the civil code. https://www.paragraf.rs/nacrti_i_predlozi/280519-prednacrt-gradjanskog-zakonika-republike-srbije.html
Berneith, D. (2016) Die konversion: Eine rechtsdogmatische und am Parteiwillen orientierte Untersuchung des § 140 BGB unter besonderer Beruecksichtigung nichtiger Verfuegungen von Todes wegen und Nachfolgeklausen bei Personengesellschaften. Frankfurt am Main: Kindle Edition, (German Edition) 1st Edition
Bogišić, V. (1898) Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru za Knjaževin. Cetinje: State Printing House in Cetinje, second revised edition
Cinque, M. (2003) Conversione dell contratto nullo: Rilevabilita ex officio e contratto contrario a norme imperative. u: Nuova giur. CIV. Comm, I, 841-852
Diez, S.C.M. (1994) La conversión del contrato nulo: Su configuración en el derecho comparado y su admisibilidad en el derecho español
Dolović, K. (2011) Nepostojeći ugovor. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 263-278
Dolović-Bojić, K. (2020) O konverziji ugovora u srpskom pravu sa posebnim osvrtom na sudsku konverziju. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 68, br. 1, str. 146-163
Gabrielli, E. (2012) Commentario del Codice civile: Libro IV : Titolo II: Dei contratti in generale, artt. 1387-1424; Art. 1424: Conversione del contratto nullo. Torino, commento di Maddalena Rabitti
Galgano, F. (2010) Trattato di diritto civile: Volume secondo: Le obbligazioni in generale, il contratto in generale, i singoli contratti. Padova, seconda edizione accresciuta
Gandolfi, G. (1988/1990) La conversione dell'atto invalido. 2): Il problema in proiezione europea. reimp
Gavella, N. (2019) Privatno pravo. Zagreb: Narodne novine
Giaimo, G. (2012) Il Codice civile: Commentario: Art. 1424. Milano: Giuffrè
Konstantinović, M. (1996) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list
Krampe, C. (1980) Die konversion des rechtsgeschafts. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann
Morait, B. (2010) Obligaciono pravo - knjiga prva - obligacije i ugovori. Banja Luka: Komesgrafika
Pajtić, B., Radovanović, S., Dudaš, A. (1975) Obligaciono pravo. Novi Sad
Peeraer, F. (2014) Nietigverklaring vs. gerechtelijke conversie van een contract of van een contractueel beding. u: Stijns S.; Wéry P. [ur.] De rol van derechter in het contract, Brugge: die Keure, 321-372
Perović, S. (1975) Zabranjeni ugovori. Beograd
Popov, D. (2016) Građansko pravo - opšti deo. Novi Sad, trinaesto izmenjeno i dopunjeno izdanje
Rašović, Z. (2006) Građansko pravo - uvod. Podgorica: Pravni fakultet u Podgorici
Simonović, I. (2012) Restitucija u građanskom pravu - domašaj primene. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Doktorska disertacija
Stojanović, D. (1996) Uvod u građansko pravo. Beograd, deveto izdanje
Trifunović, P. (2019) Konverzija ugovora sa posebnim osvrtom na 'švajcarce'. Pravna riječ, časopis za pravnu teoriju i praksu, 59: 253-266
Vodinelić, V. (2017) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Belgarde, third non-revised edition
Zimmermann, R. (1996) The law of obligations: Roman foundations of the civilian tradition. Oxford: Clarendon Press
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv93-27908
primljen: 11.08.2020.
revidiran: 21.12.2020.
prihvaćen: 21.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 01.01.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Promena dužnika
Karanikić-Mirić Marija

Gl Adv komore Vojvodine (2014)
Zabluda i pravne posledice zablude
Marić Arija D.

Gl Adv komore Vojvodine (2021)
Širenje kruga potraživanja kod jednogodišnjeg roka zastarjelosti
Pilipović Dejan

prikaži sve [33]