Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 16, br. 2, str. 23-38
Brend i pravna zaštita kao preduslova uspešnog poslovanja
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment 'Konstantin Veliki', Niš
bUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresaivankostadinovic@konstantinveliki.edu.rs
Sažetak
Označavanje proizvoda se sprovodi od kada postoji tržište, a dve glavne funkcije od samog početka bile su da pokaže poreklo proizvoda i garantuje kvalitet. Žig ili simbol služi za zaštitu proizvođača i potrošača od mogućih lažnih zamena, kao znak razlikovanja od istih ili sličnih proizvoda i garancija je kvaliteta. Tehnologije NAM nesumnjivo donose brojna poboljšanja. Međutim, brojne studije pokazuju da je digitalna piraterija i šteta koju ona čini ekonomijama mnogih zemalja JE veoma velika. Procenjuje se da se svake godine širom sveta prijavi skoro milion žrtava, odnosno 12 žrtava u sekundi, što govori o ozbiljnosti problema i potrebi da se počinioci procesuiraju. Zloupotrebe su masovne, a instrumenti su internet, globalne društvene i kompjuterske mreže, piraterija, falsifikovani brendovi, zloupotreba bankovnih platnih kartica i mnogi drugi. Postoji mnogo načina za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i piraterije, a u toj borbi su angažovani vrhunski stručnjaci iz oblasti IT-a i računara, specijalni timovi i zakonodavstvo.
Reference
*** (2010) Law on Geographical Indications. Official Gazette of the Republic of Serbia (OG-RS), 18
Adžić, S. (2021) Greške u marketingu rakije i kako ih izbeći. Horizonti menadžmenta, Vol. 1(1), 167-19
Balkanski centar za regulatornu reformu (BCRR) (2021) Analiza ekonomskih efekata krivotvorenja i piraterije u Srbiji, 2019. http://media1.bcrr.org.rs/2019/07/Counterfeiting-and-PiracySerbia.pdf (12.10.2021)
Bosworth, D., Yang, D. (2006) Conceptual Issues of Global Counterfeiting on Products and Services. Journal of Intellectual Property Rights, Vol ll, January, pp 15-21 http://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/69982F8Q503E-4556-A275-E86BB2E5B1B0.pdf (23.09.2021)
Dašić, B., Dašić, D., Trklja, R. (2021) Informal employment as a form of gray economy in the time of Covid 19 pandemics. u: Koropanovski Nenad [ur.] International significance, International Scientific Conference 'Archibald Reiss Days', 2021, University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, Thematic conference proceedings of, 439-454. https://eskup.kpu.edu.rs/dar/issue/view/6/4
Dašić, D. (2014) Etički aspekti elemenata brend miksa. Kultura polisa, god. XI br 25, 163-180
Dašić, D. (2018) Glasine kao vid simboličke moći - mediji između istine i manipulacije. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja, br.2, 61-80
Dašić, D., Dašić, B. (2021) Branding of states and nations in (post) era Covid 19. u: Cvijanović D., et al. [ur.] Tourism challenges amid Covid-19, Vrnjačka Banja: Univerzitet u Kragujevcu-Fakultet za hotelijerstvo i turizam, 162-179
Dašić, D., Ratković, M., Pavlović, M. (2021) Commercial aspects of personal branding of athletes on social networks. Marketing, vol. 52, br. 2, str. 118-131
Dašić, D. (2016) Brendiranje mesta i/ili destinacija. Kultura, br. 152, str. 377-393
Kačar, M. (2010) Međunarodno pozicioniranje brenda kroz medijsku promociju. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu-Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Kotler, F., Fere, V. (2007) B2B Brend Menadžment. Novi Sad: Asse
Milovanović, G., Barac, N., Anđelković, A. (2011) Falsifikovanje - ozbiljna pretnja izgradnji i održavanju vrednosti globalne marke. Ekonomske teme, 49(1): 31-44
Perinčić, D. (2016) Kršenje prava intelektualne svojine i drugi oblici antikonkurencijskih ponašanja i njihov uticaj na pravo potrošača. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, oktorska disertacija
Petrović, V. (2015) Piraterija filmskih dela u eri digitalne tehnologije. Megatrend revija, vol. 12, br. 2, str. 219-236
Ratković, M., Dašić, D. (2018) Marketing u sportu sa elementima industrije u sportu. Beograd: Visoka škola modernog biznisa
Savić, M., Petrović, N. (2016) Internet piraterija i posledice po žrtve. Temida, vol. 1# br. 3-4, 389-404
van der Sar, E. (2016) Europe has the highest online piracy rates by far. https://torrentfreak.com/europe-has-the-highest-online-piracy-rates-by-far-160801/ (03.08.2016)
Veljković, S. (2010) Brend menadžment - u savremenim tržišnim uslovima. Beograd: Ekonomski Fakultet
Zavod za intelektualnu svojinu (ZIS) (2021) Analiza krivotvorenja i piraterije u Srbiji 2015. https://www.zis.gov.rs/upload/Publikaciie/Studiie/Analysis_SRB_STTPERFTNATE.pdf(l4. 09.2021)
Zečević, M. (2021) Key account management: Customer analysis and selection-creation of additional value. Horizonti menadžmenta, Vol. I(l), 135-152
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig2102023K
primljen: 24.09.2021.
prihvaćen: 10.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomski signali (2020)
Etički aspekti gerila i marketinga iz zasede
Dašić Dejan R., i dr.

Ekonomski signali (2020)
Savremeni trendovi marketinga u sportu
Tasić Svetlana S., i dr.

Baština (2020)
Uticaj kulturno-istorijske baštine na atraktivnost turističke destinacije
Dašić Dejan R., i dr.

prikaži sve [8]