Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 16, br. 2, str. 57-75
Komparativna analiza značajnih pozicija finansijskih izveštaja na primeru Raiffeisen banke u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj
Academy of Professional Studies South Serbia, Department of Business Studies, Leskovac

e-adresaspasictanja7@gmail.com
Ključne reči: banke; poslovanje; finansijski izveštaji; finansijska analiza; komparacija finansijskih pozicija
Sažetak
Poslovanje savremenih kompanija i životi pojedinaca neraskidivo su povezani sa bankama i njihovim operacijama. Preduzeće je upućeno prema banci za finansijske transakcije i ona predstavlja najčešći izvor finansiranja osnivanja i razvoja preduzeća od trenutka kreiranja poslovne ideje i nastojanja da se ona realizuje. U fokusu rada je komparativna analiza značajnih stavki bilansa stanja i bilansa uspeha, na primeru Raiffeisen banke u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Cilj rada je da se uporednim pregledom važnih finansijskih pozicija, ukaže na značajne trendove u poslovanju ovih banaka.
Reference
Bolfek, B., Stanić, M., Knežević, S. (2012) Veritikalna i horizontalna financijska analiza poslovanja tvrtke. Ekonomski vjesnik, Vol XXV, N o.1
Đukić, T.D. (2005) Bilans tokova gotovine kao instrument upravljanja likvidnošću preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Hadžić, M. (2013) Bankarstvo. Beograd: Univerzitet Singidunum
Ivaniš, M. (2007) Upravljanje finansijama. Beograd: Univerzitet Singidunum
Ivanišević, M. (2008) Poslovne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Knežević, G. (2007) Ekonomsko-finansijska analiza. Beograd: Univerzitet Singidunum
Knežević, G., Stanišić, N., Mizdraković, V. (2013) Analiza finansijskih izveštaja. Beograd: Univerzitet Singidunum
Krstić, J., Jezdimirović, M., Đukić, T. (2008) Finansijsko računovodstvo. Niš: Ekonomski fakultet
Kulić, S. (2002) Mrs 7 - izveštaj o tokovima gotovine. u: Primena Mrs, Beograd: SRRS
Radovanović, S. (1997) Osnove finansijskog menadžmenta. Aleksinac: Reč radnika
Rose, P.S., Hudgins, S. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data Status
Savić, M. (2010) Racio analiza u analizi poslovanja banka. Singidunum revija, Vol. 5. No.1
Stevanović, N. (2000) Upravljačko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet, 12
Vojin, B. (2005) Bankarstvo u teoriji i praksi. Novi Sad: Stylos
Vučičević, D. (2012) Teorijski aspekti i osnovne postavke finansijske analize. Škola biznisa, br. 2, str. 82-96
Vunjak, N. (1999) Finansijski menadžment - bankarske finansije. Subotica: Birografika
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig2102057J
primljen: 29.07.2021.
prihvaćen: 18.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci