Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 16, br. 2, str. 115-126
Nastanak i računovodstvena evidencija digitalne imovine
aVisoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć u Leposaviću
bOpština Smederevska Palanka

e-adresaradatrklja@gmail.com
Sažetak
Krajem prošle godine stupio je na snagu Zakon o digitalnoj imovini (nadalje: Zakon), čija je primena odložena 6 meseci, odnosno započela je 31.06.2021. godine. U međuvremenu su Narodna banka Srbije i Komisija za hartije od vrenosti (kao dva glavna regulatorna organa utvrđena Zakonom) usvojile 19 podzakonskih akata u formi odluka i pravilnika. S tim u vezi, Ministarstvo finansija usvojilo je dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o porezu na dohodak građana u vezi sa oporezivanjem transakcija digitalnom imovinom. Ovo pitanje osim regulisanja pravnog okvira i oporezivanja nameće i rešavanje načina računovodstvenog evidentiranja, odnosno priznavanja i odmeravanja digitalne imovine - što je tema ovog rada.
Reference
*** (2009) Mrs 2 Zalihe. Beograd, prevod Saveza računovođa i revizora Srbije
*** (2009) Mrs 38 Nematerijalna imovina. Beograd, prevod Saveza računovođa i revizora Srbije
*** (2009) Mrs 32 Finansijski instrumenti. Beograd, prezentacija, prevod Saveza računovođa i revizora Srbije
*** (2020) Zakon o digitalnoj imovini. Službeni glasnik RS, broj 153 od 21. decembra
*** (2001-2020) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, broj 25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - dr. propis, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20
Đorđević, P. (2021) Digitalna imovina - pravila računovodstvenog evidentiranja. Porezi i računovodstvo, Beograd
Đorđević, P., Tatić, I. (2020) Zalihe - pravila početnog priznavanja i naknadno vrednovanje. Porezi i računovodstvo, Beograd
Đorđević, P. (2020) Pravila priznavanja i vrednovanja stalne imovine. Porezi i računovodstvo, Beograd
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig2102115T
primljen: 20.09.2021.
prihvaćen: 31.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka