Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 12, br. 1, str. 21-35
Veličina u procesu projektovanja i realizacije u arhitekturi u nastajanju - Digital Chain pristup
n/a

e-adresamarsladjana@gmail.com
Ključne reči: digital chain; nove arhitektonske metodologije; digitalni dizajn i proces realizacije; kod; veličina; razmer; proporcija
Sažetak
Arhitektura u nastajanju, zasnovana na računarskim metodologijama direktno povezanim sa projektovanjem i realizacijom, postavlja nove pristupe pred nas i zahteva ispitivanje postojećih pojmova. Jedan od njih je princip digitalnog lanca (Digital Chain), koji je uspostavila katedra CAAD u ETHZ-u kao neprekidni digitalni proces sa svakim korakom u vidu programiranog entiteta povezanog CAAD/CAM tehnologijom na univerzalne interfejse. Ovaj rad istražuje veličinu u projektovanju i realizaciji u arhitekturi u nastajanju prema Digital Chain principu, kao digitalnom pristupu zasnovanom na kodiranju - manipulativno iterativnom, sagledanog kroz razmeru i proporciju, pomoću varijabli. Kod je veza od dizajna do realizacije sa složenošću u svom sadržaju parametara (input) i u varijacijama primljenog proizvoda (output) na jednoj strani. Međutim, to je jednostavna manipulacija korišćenim parametrima (tj. arhitektonskim izrazima - veličina, razmera i proporcija) i složena kombinacija jedinstvene razmere sa različitim varijablama i direktnim korelacijama sa proporcijama kao što su korišćenje arhitektonskih proizvoda, kao što su crteži, modeli, prototipovi. ili realizacije. Ovaj rad razmatra pojavu veličine kao mešavine objedinjavanja razmera i proporcionalnog izlaza (dimenzionalnosti) kao komponenti koda koje arhitekta percipira kao fluidnu energiju pristupa digitalnom lancu.
Reference
Aish, R. (2005) From intuition to precision. AA Files, 52: 62-63
Conley, A.V. (1993) Rethinking technologies. Minneapolis: University of Minesota Press
Gramazio, F., Kohler, M., Langenberg, S., Eds. (2014) Fabricate. Zuerich: ETH gta Verlag
Habel, D., Stollmann, J., Klauser, T. (2005) Exhibition catalog(ed): Inventioneering architecture Switzerland. Zuerich: ETH gta Verlag
Hovestadt, L. (2005) Catalog of special exhibition of CAAD chair. Zuerich: ETH Zuerich
Iwamoto, L. (2009) Digital fabrications: Architectural and material techniques. New York: Princeton Architectural Press
Lawson, B. (2005) How designers think. New York: Routledge
Lawson, B., Dorst, K. (2009) Design expertise. New York: Routledge
Le, K. (1999) Ka pravoj arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga
Marković, S. (2013) The guide through the process of 'digital chain. u: Architecture, Belgrade: Endowment Andrejević, bilingual; Serbian/ English
Peters, T., Peters, B. (2013) Inside smartgeometry: Expanding the architectural possibilities of computational design. Chichester: Wiley
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/saj2001021M
primljen: 17.06.2019.
prihvaćen: 01.10.2019.
objavljen u SCIndeksu: 09.08.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka