Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 12, br. 2, str. 85-101
Post-tektonski prevodi - dekodirajući poetike arhitektonskog detalja
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija

e-adresamilos.kostic@arh.bg.ac.rs
Ključne reči: arhitektonski detalj; post-tektonika; poetika građenja; digitalni crtež; reprezentacija arhitekture
Sažetak
Ovo istraživanje razmatra fenomenologiju detalja crteža u arhitekturi, pristupajući crtežu kao mediju koji nosi poetičke i tehničke aspekte arhitektonskog projektovanja i građenja. Sa napretkom digitalne tehnologije, pojavio se čitav novi skup termina i praksi koji se mogu povezati sa promenjenim pojmom detalja u arhitekturi. Baveći se problemom prevođenja arhitektonskih koncepata u materijalnu praksu, istraživanje predlaže metodu dekodiranja aspekata poetike građenja prevazilaženjem konvencionalnih tehnika predstavljanja u vezi sa građevinskim crtežom i uvodi kombinaciju metoda interpretativnog 3D modeliranja i digitalnog asamblaža. Koristeći tektonsku teoriju kao teorijski okvir, istraživanje ima za cilj da definiše novo posttektonsko stanovište koje može ponuditi jedinstvenu perspektivu na odnos između procesa projektovanja, proizvodnje i reprezentacije u arhitekturi u aktuelnom trenutku. Nova perspektiva ocrtava poetičke protokole u pojedinačnim konceptualnim narativima odabranih autora, pristupajući detaljima u njihovom stvaralaštvu kao obliku reprezentacionih diskurzivnih slika koje bi se mogle tumačiti kao mikroskala makro ideja u oblasti arhitektonskog projektovanja. Metod istraživanja je interpretativno modeliranje koje kombinuje analognu i digitalnu tehniku i analitičko crtanje primera koji se odnose na razmatranu temu. Kombinovanjem digitalnog i analognog pristupa, cilj je da se ponudi nova perspektiva u vidu dijalektičkog modela za tumačenje arhitektonskog detalja koji bi mogao da ponudi nove uvide u savremeni tektonski diskurs kroz koji bi se varijantna stanja poetskog i tehničkog dizajnerskog razmišljanja mogla otkriti dekodirano.
Reference
Allen, E., Rand, P. (2016) Architectural detailing: Function, constructibility, aesthetics. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc
Delanda, M. (2006) Deleuzian social ontology and assemblage theory. u: Fuglsang Martin; Meier Sorensen Bent [ur.] Deleuze and the Social, Edinburgh: Edinburgh University Press, 250-266
Deplazes, A. (2005) The importance of the material. u: Deplazes Andrea [ur.] Constructing architecture: Materials, processes, structures -A handbook, Basel: Birkhäuser, 19-20
Emmitt, S., Olie, J., Schmid, P. (2004) Principles of architectural detailing. Oxford: Blackwell Publishing
Evans, R. (1997) Translations from drawing to building and other essays. London: Architectural Associations
Ford, E. (2014) The grand work of fiction: The detail as narrative. Architectural Design, 84(4): 26-35
Frascari, M. (2011) Eleven exercizes in the art of architectural drawing: Slow food for the architect's imagination. Abingdon: Routledge
Gleiter, J. (2012) Ornament today: Digital material structural. Bolzano: Bolzano University Press
Koolhaas, R. (2014) oma.com. May. Accessed September 2021. https://www.oma.com/projects/ elements-of-architecture
Kostic, M., Milenkovic, V. (2017) Contemporary detail in zoom-in-zoom-out technique: God and scale. Facta Universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, 15(3): 307-316
Kostić, M. (2021) Architectural detail in contemporary tectonic practice: Methodological-interpretive model. University of Belgrade-Faculty of Architecture, PhD Thesis; 'Nacionalni Repozitorijum Disertacija u Srbiji'; https://nardus.mpn.gov.rs. September 30. Accessed December 15, 2021. https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18732
Kostić, M. (2018) Semiotics of architectural: Detail between rationalisation and representation. SAJ - Serbian Architectural Journal, vol. 10, br. 1, str. 59-70
Mitrović, B. (2005) Serene greed of the eye: Leon Batista Alberti and the philosophical foundations of renaissance architectural theory. Munich: Deutscher Kunstverlag
Moussavi, F. (2009) The function of form. Barcelona: Actar
Moussavi, F., Kubo, M. (2013) The function of ornament. Barcelona: Harvard University-Graduate School of Design
Pell, B. (2010) Articulate surface: Ornament and technology in contemporary architecture. Basel: Birkhäuser
Picon, A. (2013) Ornament: The politics of architecture and subjectivity. London: Wiley
Schafer, A., Reeser, A. (2000) Defining detail. PRAXIS: Journal of Writing + Buidling, 1(1): 4-6
Tehrani, N. (2007) Foreword: A murder in the court. u: Cadwell Michael [ur.] Strange Details, Cambridge-London: The MIT Press, vii-xii
van Raaij, M. (2014) Building as ornament: Iconography in contemporary architecture. Rotterdam: na010 Publishers
Vingam, I. (2019) Detalji u arhitekturi - arhitektura u detaljima. u: Vojvodić Goran [ur.] Arhitektura detalja, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet, 11-17
Vitruvije (2014) Deset knjiga o arhitekturi. Beograd: Orion art
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/saj2002085K
objavljen u SCIndeksu: 09.08.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka