Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 12, br. 2, str. 154-171
Razvoj crteža kao alata za čitanje gradskog pejzaža kroz eksperiment na bloku 30 na Novom Beogradu
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija

e-adresasnezana.zlatkovic@arh.bg.ac.rs
Ključne reči: crtež; metodološki alat; eksperiment; transformacija; Novi Beograd - Blok 30
Sažetak
Osnovni cilj ovog rada je da ukaže na presečnu tačku u procesu građenja crteža kao metodološkog alata koja se desila tokom doktorskog istraživanja, kao i da prikaže dalji razvoj crtačkih eksperimenata u odnosu na prelomni trenutak za metodologiju. U prvom delu rada pokušaćemo da objasnimo zašto su predmet istraživanja transformacije gradskog pejzaža. Kroz kratku istorijsku analizu, ukazaćemo na osnovne karakteristike transformacija prostora bloka 30. Nakon toga ćemo ukrstiti crtež kao metodološki alat sa poligonom za eksperiment, odnosno sa blokom 30 i polako pristupiti prikazivanju koraka koji su se dešavali tokom rada na izbornom predmetu Arhitektura i vizuelni jezik. Izdvojeni eksperiment ima za cilj da osvetli obrt koji se u tom trenutku desio za samu metodologiju, ali i da dalekosežnije ukaže na potencijal građenja savremenog arhitektonskog crteža kroz slojevitost i spregu između različito pozicioniranih arhitektonskih alata. U poslednjim delovima, ispitivanjem kroz tekuće crtačke eksperimente iznova ćemo pomenuti obrt metodologije sa namerom da otkrijemo da li je upravo on omogućio da se i sama metodologija konstantno transformiše i da crtež iz svoje statične uloge pređe u dinamički razvoj alata. Na taj način crtež se osposobljava da se na višem nivou uključi i prati savremene tokove procesa projektovanja, kao i da se pomeri ka onome koji može da odgovori na brzinu i gustinu prostornih promena koje se dešavaju i da pruži inovativna znanja.
Reference
Allen, L., Pearson, L.C., Eds (2016) Drawing futures: Speculations in contemporary drawing for art and Architecture. London: UCL Press and Bartlett School of Architecture
Blagojević, L. (2007) Novi Beograd - osporeni modernizam. Beograd: Zavod za udžbenike
Cullen, G. (1990) Gradski pejzaž. Beograd: Građevinska knjiga
Han, L., Yan, H. (2017) A little bit of Beijing: Nan Luo Gu Xiang. Shanghai: Tongji University Press
Han, L., Yan, H. (2018) A little bit of Beijing: San Li Tun. Shanghai: Tongji University Press
Han, L., Yan, H. (2018) A little bit of Beijing: 798. Shanghai: Tongji University Press
Hill, J. (2016) Immaterial architecture. London: Routledge
Jacques, H., de Meuron, P. (2016) Treacherous transparencies: Thoughts and observations triggered by a visit to Farnsworth house. Chicago: IITAC Press
Koolhaas, R., Foster, H. (2013) Junkspace with running room. London: Notting Hill Editions
Milinković, M., Zlatković, S. (2018) Behind the glitch: Research by digital drawing in contemporary architectural education. Architektúra & Urbanizmus: Journal of Architectural and Town-Planning Theory, 198-209; (Bratislava: Historický ústav SAV)
Pallasmaa, J. (2011) The embodied image: Imagination and imagery in architecture. Chichester: John Wiley & Sons
Petrović, M. (2008) Istraživanje socijalnih aspekata urbanog susedstva - percepcija stručnjaka na Novom Beogradu. Sociologija, 50(1): 55-78
Virilio, P. (2009) Predugo eksponirani grad. u: Bojanić Petar; Đokić Vladan [ur.] Teorija arhitekture i urbanizma, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet, 290-299
Zlatković, S. (2016) Phenomenon of transparency: Cityscape transformations mapping research issues. SAJ - Serbian Architectural Journal, vol. 8, br. 2, str. 295-308
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/saj2002154Z
objavljen u SCIndeksu: 09.08.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka