Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 8, br. 2, str. 30-53
Izazovi ciljnog oblikovanja finansijskih izveštaja u savremenim uslovima poslovanja
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Sektor za ljudske resurse, Beograd

e-adresabsavic@agrif.bg.ac.rs, drimilojevic@gmail.com
Sažetak
Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja saglasno MSFI moguće je za obuhvatanje efekata pojedinih događaja i transakcija primeniti više postupaka i metoda. Okolnost da je kvalitet računovodstvenih informacija direktno uslovljen odabirom računovodstvenih politika, izvršenih procena prilikom pripremanja finansijskih izveštaja, kao i sprovedenog profesionalnog prosuđivanja sastavljača finansijskih izveštaja, postoji naglašena potrebu da se sagledaju dometi ciljnog oblikovanja finansijskih izveštaja, budući da na osnovu prikazanih informacija primarni korisnici finansijskih izveštaja donose odluke u domenu alokacije kapitala. Cilj rada je da osvetli područje koncipiranja i odabira računovodstvenih politika i time doprinese boljem razumevanju prikazanih finansijskih informacija kao značajne pretpostavke efikasnog odlučivanja investitora i funkcionisanja tržišta kapitala.
Reference
*** (2021) Biznis i finansije - stranci iselili domaće!. https://plutonlogistics.com/izvoznici/stranci-iselili-domace-pogledajterang-liste-biznis-top-2020-21
Cahan, S.F., Liu, G., Sun, J. (2008) Investor protection, income smoothing, and earnings informativeness. Journal of International Accounting Research, 7(1), 1-24
Čanak, J., Stojanović, R., Tatić, I., Damjanović, D., Ljubičić, V., Kulić, S. (2003) Priručnik o računovodstvenim politikama - priručnik za profesionalne računovođe. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Giroux, G. (2006) Earning magic and the unbalancee sheet. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc
Gray, S.J., Needles, B.E. (1999) Financial accounting: A global approach. Boston: Houghton Mifflin Company
Habek, M. (2002) Računovodstvene politike poduzetnika. Računovodstvo, revizija i financije, 12, 17-22
Herrmann, T. (2018) The decision usefulness of additional fair value disclosure: One disclosure type does not fit all nonprofessional investors' needs. Springer
Kieso, D., Weygandt, J., Warfield, T. (2019) Intermediate accounting. Whiley Plus
Picker, R., Clark, K., Dunn, J., Kolitz, D., Livne, G., Loftus, J., Tas, L. (2016) Applying IFRS standards. John Wiley & Sons
Ranković, J. (2016) Teorija bilansa. Beograd: Ekonomski fakultet
Savić, B. (2011) Implikacije politike finansijskog izveštavanja na kvalitet dobitka. u: Kvalitet finansijskog izveštavanja - izazovi, perspektive i ograničenja, simpozijumu Saveza računovođa i revizora Srbije, SRRS, Zlatibor, Zbornik radova, 379-401
Savić, B. (2013) Politika finansijskog izveštavanja preduzeća kao instrument kreiranja vrednosti za akcionare. Acta economica, Ekonomski fakultet Univerzitet u Banja Luci, 11 (19), 201-220
Savić, B. (2019) Koncept materijalnosti: Conditio sine qua non visoke iskazne moći finansijskog izveštavanja. Računovodstvo, 63 (1-2), 102-121
Savić, B. (2016) Uloga i značaj računovodstvene fleksibilnosti za upravljanje odnosima s investitorima. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 52 (35), 109-128
Savić, B. (2011) Računovodstvene teorije i računovodstvena kultura kao determinante računovodstvenog izbora. Računovodstvo, vol. 55, br. 3-4, str. 14-25
Schroeder, R., Clark, M., Cathey, J. (2019) Financial accounting theory and analysis: Text and cases. John Wiley & Sons, Inc
Škarić-Jovanović, K. (2006) Politika finansijskog izveštavanja - instrument za realizaciju ciljeva uprave preduzeća na finansijskim tržištima. u: Međunarodna profesionalna (računovodstvena) regulativa kao osnova kvaliteta finansijskog izveštavanja, 35. simpozijum Saveza računovođa i revizora Srbije, Zbornik radova, Zlatibor, Savez računovođa i revizora Srbije
Škarić-Jovanović, K. (2005) Uloga računovođa u procesu finansijskog izveštavanja. Računovodstvo, vol. 49, br. 10, str. 22-31
Vishwanath, R., Krishnamurti, C. (2009) Investment management: A modern guide to security analysis and stock selection. Berlin: Springer-Verlag
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Oditor2202030S
primljen: 04.03.2022.
revidiran: 29.04.2022.
prihvaćen: 12.05.2022.
objavljen u SCIndeksu: 03.09.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka