Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2023, vol. 7, br. 1, str. 29-38
Održivost i životni ciklus proizvoda u cirkularnoj ekonomiji
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija
bUniverzitet u Nišu, Srbija

e-adresaaleksandra.saska.aleksic@gmail.com, jovanovicmilicaa90@gmail.com, nemanjaveselinovic@gmail.com
Projekat:
This paper is part of the project that has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101059994

Sažetak
Cirkularna ekonomija i poslovanje prema njenim principima dobijaju na značaju u sve konkurentnijim uslovima poslovanja. Osnovni cilj kompanija jeste ostvarenje profita, ali kroz poštovanje ekološke i socijalne dimenzije. Kroz održivi razvoj i primenu principa nula otpada, akcenat se prenosi na proizvodnju koja štedi resurse i koristi obnovljivu energiju. Cilj rada je ukazivanje na povezanost održivog razvoja i cirkularne ekonomije, kao i na mogućnost produženja životnog veka proizvoda i sirovina kroz koncept cirkularne ekonomije. Važnost ove teme proističe iz potrebe za usklađivanjem ekonomskih ciljeva sa ciljevima očuvanja životne sredine i resursa. Osnovna svrha jeste prikaz povezanosti održivog razvoja sa cirkularnom ekonomijom, kao i ukazivanje na to kako poštovanje standarda i preporuka mogu pomoći u prelasku sa linearnog na cirkularni način poslovanja.
Reference
Balkan Green Energy (2021) Serbia to be ready for first renewable energy auction by early next year. Retrieved November 10, 2021, https://balkangreenenergynews. com
Bogetić, S., Đorđević, D., Ćočkalo, D., Đorđević, L., Bakator, M. (2021) Cirkularna ekonomija i izazovi globalnog tržišta. Ecologica, 28(101): 65-71
de Sousa, J.A.B.L. (2019) Going in circles: New business models for efficiency and value. Journal of Business Strategy, 40(4): 36-43
Lewandowski, M. (2016) Designing the Business Models for Circular Economy: Towards the Conceptual Framework. Sustainability, 8(1): 43-43
Marković, M., Krstić, B., Rađenović, T. (2020) Circular economy and sustainable development. Economics of Sustainable Development, vol. 4, br. 1, str. 1-9
Ministry of Environmental Protection (2020) Roadmap for the circular economy. Retrieved November 10, 2021, https://www.ekologija.gov.rs/lat/saopstenja/ vesti/mapa-puta-za-cirkularnu-ekonomiju
Niero, M., Rivera, X.C. (2018) The Role of Life Cycle Sustainability Assessment in the Implementation of Circular Economy Principles in Organizations. Procedia CIRP, 69: 793-798
Sauvé, S., Bernard, S., Sloan, P. (2016) Environmental sciences, sustainable development and circular economy: Alternative concepts for trans-disciplinary research. Environmental Development, 17: 48-56
Schroeder, P., Anggraeni, K., Weber, U. (2019) The Relevance of Circular Economy Practices to the Sustainable Development Goals. Journal of Industrial Ecology, 23(1): 77-95
Suárez-Eiroa, B., Fernández, E., Méndez-Martínez, G., Soto-Oñate, D. (2019) Operational principles of circular economy for sustainable development: Linking theory and practice. Journal of Cleaner Production, 214: 952-961
Ying, F., Wen-Ping, Z. (2015) Circular economy development phase research based on the IPAT equation: The case of Shaanxi. Ekonomski horizonti, vol. 17, br. 1, str. 33-44
Žikić, S., Paunković, D., Jovanović, V. (2016) Energetska efikasnost i obnovljiva energija kao nosioci koncepta održivog razvoja u Srbiji. Ecologica, 82: 256-270
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ESD2301029A
primljen: 15.09.2022.
prihvaćen: 23.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka