Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 12, br. 1-2, str. 37-48
Korovi, uslovni korovi i korisne biljke travnjaka urbanog područja Beograda
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: weeds; conditional weeds; quality plants; lawn; Belgrade
Sažetak
Veliki broj biljnih vrsta koje su zapažene na istraživanom području ne predstavljaju pogodne vrste za pojedine tipove travnjaka, zbog čega su sve konstatovane vrste grupisane u tri kategorije: korovi, uslovni korovi i korisne biljke za istraživane tipove travnjaka. Samo pet od 314 konstatovanih biljaka na istraživanom području zadovoljavaju funkcije visoko-dekorativnih travnjaka, ostale biljne vrste u ovom tipu travnjaka predstavljaju korov. Kod travnjaka većih saobraćajnica 164 biljne vrste predstavljaju kvalitetne biljke, njih 43 su uslovni korovi i 107 čine korovi. Srazmerno intenzitetu nege i funkcijama pojedinih tipova travnjaka broj odgovarajućih, kvalitetnih biljaka, uslovnih korova i korova se menja.
Reference
Frankton, C., Mulligan, A.G. (1970) Weeds of Canada. Toronto: Canada Department of Agriculture
Jonson, B.J., Murphy, T.R. (1989) Sumer annual weed control in turfgrass. Griffin, USA: University of Georgia - Georgia Agricultural Experiment Stations College of Agriculture, Research Bulletin 388
Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Korovi. Beograd: Naučna knjiga
Kojić, M., Vrbničanin, S. (1998) Agrestal, raderai, grass and aquatic weeds in Serbia. Acta herbologica, 7 (1-2): 7-37
Stavretović, N. (2000) Pokrivači tla u pejzažnoj arhitekturi. u: Zbornik radova IX naučno-stručnog skupa o prirodnim vrednostima i zaštiti prirodne sredine 'Ekološka istina', Donji Milanovac, str. 214-218
Stavretović, N. (2001) Kategorizacija travnih površina u pejzažnoj arhitekturi i hortikulturi. u: Zbornik radova VIII naučno-stručnog skupa o prirodnim vrednostima i zaštiti prirodne sredine Ekološka istina, Sokobanja, 292-296
Stavretović, N., Anastasijević, N. (2002) Izbor semena za formiranje travnjaka u raster elementima. u: Zbornik radova X naučno-stručnog skupa o prirodnim vrednostima i zaštiti prirodne sredine 'Ekološka istina', Donji Milanovac, 270-2274
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.