Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 12, br. 1-2, str. 67-76
Suzbijanje korova u kukuruzu tolerantnom prema glufosinat-amonijumu
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: glufosinat-amonijum; transgeni kukuruz; libertyLink®; suzbijanje korova
Sažetak
Efikasnost glufosinat-amonijuma u genetički modifikovanom kukuruzu tolerantnom prema ovom herbicidu (LibertyLink® kukuruzu) ispitivana je tokom 1998. i 1999. godine u ukupno četiri ogleda. Glufosinat-amonijum je ispoljio brže delovanje i višu efikasnost na prisutne jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i širokolisne korove u odnosu na standardne kombinacije herbicida. Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja, konstatovano je da je glufosinat-amonijum u količinama 800 g/ha jednokratno i 400+400 i 500+500 g/ha dvokratno efikasan u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova Sorghum halepense iz semena, Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis i Digitaria sanguinalis. Od višegodišnjih uskolisnih korova u ogledima je bio zastupljen samo Sorghum halepense iz rizoma, za čije efikasno suzbijanje je bila neophodna dvokratna primena. Takođe, visoka efikasnost registrovana je u suzbijanju širokolisnih korova: Amaranthus retroflexus, Amaranthus blitoides, Chenopodium album, Xanthium strumarium, Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Datura stramonium, Convolvulus arvensis i Portulaca oleracea. Dvokratna primena se u svim ogledima pokazala superiornijom u odnosu na jednokratnu. Fitotoksičnost glufosinat-amonijuma prema kukuruzu nije registrovana, a razlike u prinosu u poređenju sa standardnim herbicidima nisu bile statistički značajne.
Reference
Culpepper, S.A., York, A.C. (1999) Weed management in glufosinate-resistant corn (Zea mays). Weed Technology, 13: 324-333
Defelice, M. (1999) Weed control with liberty link system in corn. Crop Insights, 6, 13
European and Mediterranean Plant Protection Organization (1983) Guideline for the Biological Evaluation of Herbicides: Weeds in Cereals. EPPO Bulletin, 50: 1-5
Leason, M., Cunliffe, D., Parkin, D., Lea, P.J., Miflin, B. (1982) Inhibition of pea leaf glutamine synthetase by metioninsulfoximine, phosphinothricin and other glutamate analogs. Journal of Phytochemistry, 21: 855-857
Popescu, A., Fritea, T., Nagy, C., Ciobanu, C., Barlea, V., Vasile, P., Roman, T. (1999) New technological measures for controlling annual and perennial weeds in maize. u: 11th EWRS Symposium, Basel, 178
Rasche, E., Cremer, J., Donn, G., Zink, J. (1995) The development of glufosinate-ammonium tolerant crops. u: Proceedings of the Brighton crop protection conference - weeds, Brighton, str. 791-800
Rasche, E., Gadsby, M. (1997) Glufosinate ammonium tolerant crops - international commercial developments and experiences. u: The 1997 Brighton crop protection conference - weeds, 941-946
Talpin, J. (1998) Transgenic crops: Modest impact upon the markets. u: Cultivar, november 1998, 15-17
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Acta herbologica (2004)
Genetički modifikovane biljke tolerantne prema herbicidima - herbološki aspekt
Malidža Goran, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2000)
Perspektive gajenja genetički modifikovanih hibrida kukuruza
Bekavac Goran, i dr.

Pesticidi (2002)
Efikasnost nekih herbicida u usevu pšenice
Radivojević Ljiljana, i dr.

prikaži sve [4]