Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 25  
Back povratak na rezultate
2007, br. 17, str. 51-62
Apsorpcioni kapacitet i IR sposobnost kao komponente inovacionog kapaciteta Srbije
Univerzitet u Beogradu, Institut 'Mihajlo Pupin', Centar za istrazivanje nauke i tehnologije
Sažetak
Apsorpcioni kapacitet je sposobnost preuzimanja novog znanja i prilagođavanja uveženih tehnologija. Istraživačko-razvojna (IR) sposobnost je značajna za generisanje i apsorpciju znanja. Difuzija je mehanizam za realizaciju ekonomskih koristi od investicija u IR. Tražnja za IR i inovacijama je ekonomski mehanizam koji generiše proces stvaranja dobara u IR, apsorpcionim i difuzionim aktivnostima. Navedeni elementi su međusobno uslovljeni, a agregirani čine nacionalni inovacioni kapacitet (NIK). U radu se saopštavaju osnove konceptualizacije NIK. Teoretski model je testiran na državama EU, a u radu je primenjen na određivanje apsorpcionog kapaciteta i IR sposobnosti za Srbiju i za komparativnu analizu Srbije sa državama EU.
Reference
*** (2005) EAR-ECORYS - Nacionalno istraživanje inovacionog potencijala 2005 - tabelarni pregled indikatora inovacija u Evropi - Srbija. Beograd: Ministarstvo privrede
*** (2002) European innovation scoreboard 2002. Cordis Focus, Luxembourg, No, 19, Dec
Bernardes, A.T., Albuquerque, E. (2003) Cross-over, thresholds, and interactions between science and technology: Lessons for less-developed countries. Research Policy, 32 (2003), str. 865-885
Edquist, C., Johnson, B. (1997) Institutions and organizations in systems of innovation. u: Edqust C. [ur.] Systems of innovation, London: Pinter
Freeman, C. (1987) Technology policy and economic performance: Lessons from Japan. London: Pinter
Furman, J., Porter, M., Stern, S. (2002) The determinants of national innovative capacity. Research Policy, 31, str. 899-933
Galli, R., Teubal, M. (1997) Paradigmatic shifts in national innovation systems. u: Edquist Charles [ur.] Systems of innovation: Technologies institutions and organizations, London: Pinter
Kutlača, Đ.G. (2005) Istraživanje inovacionog kapaciteta Srbije. u: Naučni skup Tehnologija, kultura i razvoj - Srbija i Crna gora na putu ka Evropskoj Uniji - Inovativnost privrede i društva u Srbiji i Crnoj Gori: stanje, izgledi i strategije (XII), Zbornik radova, T, str. 69-80
Kutlača, Đ.G., Semenčenko, D. (2005) Koncept nacionalnog inovacionog sistema. Beograd: Institut 'Mihajlo Pupin', Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije
Radošević, S. (2004) A two-tier or multi-tier Europe?: Assessing the innovation capacities of central and East European countries in the enlarged EU. JCMS, Volume 42, Number 3, str. 641-666
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.