Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 18  
Back povratak na rezultate
Razvoj postrojenja za sušenje u laboratoriji za termotehniku i energetiku Instituta 'Vinča'
aSavezni zavod za mere i dragocene metale, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča
Ključne reči: sušenje; aparature; metode
Sažetak
Laboratorija za termotehniku i energetiku Instituta 'Vinča' u Vinči je svojim dugogodišnjim radom u oblasti procesne tehnike dala veliki doprinos domaćoj naučnoj i stručnoj javnosti. Kratak pregled rezultata istraživanja je dat u ovom radu. On se pre svega odnosi na opisivanja eksperimentalnih aparatura koje su sopstveno vlasništvo uz pomoć kojih se došlo do dragocenih podataka. Pored toga dat je pregled primenjenih naučnih metoda pomoću koji se došlo do određenih modela procesa sušenja različitih poljoprivrednih materijala.
Reference
Milojević, D. (1986) Dvodimenziono turbulentno strujanje mešavine fluida i čestica. Beograd: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
Milojević, D.Ž. (1979) Analiza kinetike prenosa i materije pri konvektivnom sušenju gustog sloja zrnastih kapilarno-poroznih koloidnih materijala. Beograd, magistarski rad, ii,85 str
Nešić, S., Milojević, D. (1987) Projekat laboratorijske sprej sušare. Beograd, Interni izveštaj IBK-1TE-679
Nešić, S. (1988) Procesi razmene toplote i mase u sprej sušarama. Beograd: Mašinski fakultet, Magistarski rad
Stakić, M., Stefanović, M. (1995) Primena vibrofluidizovanog sloja u procesima sušenja. Revija - Agronomska saznanja, VDPT, 1, str. 29-32
Stakić, M., Milojević, D., Tadić, V. (1988) Eksperimentalna aparatura za sušenje u vibrofluidizovanom sloju - projekat i konstrukcija. u: Interni izveštaj, IBK-ITE-692, Beograd
Stakić, M. (1998) Numerička simulacija procesa konvektivnog sušenja. u: Jugoslovenski simpozijum prehrambene tehnologije (III), Beograd, Zbornik radova, sveska 5, s. 288-293
Stakić, M.B. (1998) Analiza procesa konvektivnog sušenja sitnozrnastih materijala u vibrofluidizovanom sloju. Procesna tehnika, 14, 4, s. 45-53
Stakić, M.B., Topić, R. (1999) Termotehničke osnove za automatizaciju konvektivnih sušara. Procesna tehnika, 15, 3, s. 67-70
Stakić, M.B. (1993) Prenos toplote i materije pri sušenju praškastih i sitnozrnastih materijala primenom vibrofluidizacije. Beograd: Mašinski fakultet, Doktorska disertacija
Stefanović, M., Milojević, D. (1979) Novi postupak parametarskog proračuna familije trakastih sušara za krompir i šargarepu. Beograd, Interni izveštaj, IBK-LTFT-237
Stefanović, M., Stakić, M. (1998) Computer system for the control of a pneumatic drum dryer. u: Akritidis C.B., Marinos-Kouris D., Saravakos G.D. [ur.] International Drying Symposium 'Drying', (11th), Halkidiki, str. 597-604
Stefanović, M., Stakić, M. (1999) Fuzzy upravljanje procesom sušenja. u: ETRAN '99, Zlatibor, Zbornik radova, sveska l, s. 264-267
Topić, R., Stakić, M., Khaled, A.B. (1999) Matematičko modelovanje i optimizacija konstrukcionih parametara i režima rada vertikalnih sušara za zrno. PTEP : časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi : journal on processing and energy in agriculture, vol. 3, br. 3/4, str. 63-66
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2009.

Povezani članci