Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 18  
Back povratak na rezultate
Racionalizacija potrošnje energije u sušarama sa pneumatskim transportom materijala
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin
Ključne reči: racionalizacija; energija; sušenje
Sažetak
Troškovi energije predstavljaju važnu stavku u ceni proizvoda. Svaka rekuperacija otpadne toplote utiče na smanjenje troškova proizvodnje. Ušteda energije može se postići ugradnjom izmenjivača toplote - rekuperatora. Postavljanje izmenjivača toplote na pneumatskim sušarama, u cilju smanjenja toplotnih gubitaka, spada u savremenija tehnička rešenja. U okviru rada dat je: proračun toplote za rekuperaciju, kao i tehnološka šema sušare. Takođe je prikazan postupak proračuna relevantnih parametara, primenom h-x, dijagrama. Prikazani su rezultati istraživanja i mogućnosti uštede energije na pneumatskoj sušari za škrob - prehrambena industrija i pneumatskoj sušari za kukuruznu mekinju (stočna hrana) - agroindustrija. Na osnovu toga sledi analiza rezultata.
Reference
Lambić, M. (1998) Termotehnika sa energetikom. Zrenjanin: Tehnički fakultet Mihajlo Pupin
Lambić, M., Tolmač, D. (1997) Tehnička termodinamika. Zrenjanin: Tehnički fakultet Mihajlo Pupin
Makadams, V.H. (1969) Prostiranje toplote. Beograd: Građevinska knjiga
Tolmač, D. (1997) Prilog teoriji i praksi sušenja. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Tolmač, D., Lambić, M. (1999) Korišćenje otpadne toplote složenih sistema za grejanje i provetravanje. u: Kongres o KGH (XXIX), Beograd: SMEITS, str. 132-138
Tolmač, D. (1999) Projektovanje tehnološko-tehničkih sistema. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Tolmač, D. (1992) Analiza ekonomičnosti rada konvektivnih sušara za skrob. Procesna tehnika, vol. 8, br. 1, str. 20-22
Tolmač, D., Lambić, M. (1997) Heat transfer through rotating roll of contact dryer. International communications in heat and mass transfer, 24(4): 569-573
Tolmač, D. (1998) Mašine i aparati. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Tolmač, D. (1991) Korišćenje otpadne toplote iz pneumatske sušare pri provetravanju i zagrevanju industrijskih pogona. u: Kongres o KGH (XXII), Zbornik radova, Beograd: SMEITS, 245-249
Tolmač, D. (1993) Primena pneumatskog transporta u toplotne svrhe - konvektivne sušare sa pneumatskim transportom materijala. Procesna tehnika, vol. 9, br. 1, str. 33-35
Topić, R.M. (1989) Osnove projektovanja, proračuna i konstruisanja sušara. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2009.

Povezani članci

Čas proc tehn energ polj (2000)
Pouzdanost sušare DVSK-3 u sezoni sušenja 1999. godine
Živković Dragan

Čas proc tehn energ polj (2004)
Tehnološko rešenje sušare za lekovito bilje
Tolmač Dragiša

Tehnička dijagnostika (2003)
Osnovni pristup održavanju gasnih kotlova
Adamović Živoslav, i dr.

prikaži sve [18]