Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 18  
Back povratak na rezultate
Upravljanje masom i energijom kao element sistema kvaliteta
a'Agroquality', Beograd
b'Banat seme', Zrenjanin
Ključne reči: sistem obezbeđenja kvaliteta; upravljanje masom i energijom
Sažetak
Za svaku delatnost, planiranje utroška količine i. vrste energije i mase tokom proizvodnog procesa predstavlja osnovu sistema obezbeđenja kvaliteta. Upravljanje procesima predstavlja stalni nadzor i delovanje na svaku pojedinu fazu procesa. Podaci koje prikupimo upravljajući masom i energijom tokom izvođenja procesa mogu korisno poslužiti za unapređenja koja procese čine boljim, bezbednijim ili racionalnijim, a proizvode kvalitetnijim.
Reference
Baras, J.K., Turubatović, L. (1996) Precizne procesne tehnologije - osnova sistema kvaliteta. u: Menadžment totalnim kvalitetom - radovi saopšteni na Prvom međunarodnom kongresu JUSK-a, 24-27. septembra 1996 / Total quality management: Papers presented at the First International JUSQ Congress, str. 33-38
Bukvić, B., Vulić, B. (1997) Sistem kvaliteta u poljoprivredi. Menadžment totalnim kvalitetom, br. 3-4, 5-10
Bukvić, B., Vulić, B., Radin, M. (1997) Sistem obezbeđenja kvaliteta kao mera pouzdanosti semenskog preduzeća. Selekcija i semenarstvo, 6,43-49
Ponos, B., Vulić, B., Plazonić, G. (1995) Strateško planiranje kvaliteta u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. u: Beograd [ur.] 22. godišnje konferencije JUSK-a, str. 95-100
Ristić, D. (1995) Menadžment - upravljanje i rukovođenje. Novi Sad: CEKOM
Savezni zavod za standardizaciju (1996) JUS ISO 9002. Beograd
Todorović, J.M. (1995) Upravljanje proizvodnjom. Beograd: Mrlješ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2009.