Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 18  
Back povratak na rezultate
Uticaj sušenja u pogonskim i laboratorijskim uslovima na kvalitet zrna pšenice
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
Ključne reči: termički tretman; termičko oštećenje; tro; dvo i jednofazno sušenje; biološki kvalitet; tehnološki kvalitet
Sažetak
Danas kada se ide na smanjenje setvenih površina pod pšenicom, bilo u korist industrijskog i krmnog bilja ili iz raznih drugih razloga koji se tiču uslova proizvodnje poznato je da se optimalni prinosi zrna pšenice postižu prvenstveno uvođenjem visokorodnih sorti, odgovarajućom agrotehnikom, žetvom u optimalnoj fazi zrelosti kao i odgovornim skladištenjem. Smanjenje gubitaka zrna pšenice pri žetvi i u toku čuvanja zrnene mase tesno je vezano sa tehnologijom sušenja. Proces sušenja se ne može posmatrati samo kao proces kojim se povišeni sadržaj vlage u zrnu svodi na ravnotežni, već kao veoma složen tehnološki proces u toku koga moraju biti sačuvana biološka i tehnološka svojstva pšeničnog zrna. U skladu sa napred rečenim, cilj rada je bio da se proveri uticaj režima sušenja na biološki i tehnološki kvalitet pšenice. Ispitivanja u radu su tako postavljena da se za relativno konstantne uslove rada pogonskih sušara prate promene biološkog i tehnološkog kvaliteta zrna nakon termičke obrade u poređenju sa uzorcima koji su prirodno sušeni. Paralelno su vršena ispitivanja na laboratorijskoj sušari sa četiri tretmana nivoa temperature agensa, zahvatajući temperaturne oblasti u kojima su. oštećenja moguća, kao i oblasti za koje se očekuje da će izazvati oštećenja. Dobijem rezultati ukazuju da se pravilnim postupkom sušenja u laboratorijskim uslovima i pogonskim sušarama tehnološki kvalitet može sačuvati.
Reference
Atanazevič, V.J. (1997) Šuška zerna. Moskva: Labirint
Kaluđerski, G., Filipović, N.K. (1998) Metode ispitivanja kvaliteta žita, brašna i gotovih proizvoda. Novi Sad: Tehnološki fakultet - Zavod za tehnologiju žita i brašna
Petrić, D., Sekulić, R., Šarić, M. (1980) Eksperimentalna simulacija sušenja pšenice i računska obrada postignutih rezultata. u: Elaborat za SIZ SAPV, str. 1-35
Petrić, D., Šarić, M., Sekulić, R. (1986) Načini sušenja kao faktor uštede i očuvanja kvaliteta sirovine. u: Elaborat SIZ SAPV, str. 1-57
Sekulić, R., Šarić, M. (1977) Uticaj režima sušenja kvalitet zrna pšenice. Žito-hleb, 4, 3, str. 3-10
Šarić, M., Pilipović, L., Ignjatović, B. (1979) Uticaj faza zrelosti i sušenja na kvalitet zrna pšenice. Žito hleb, 4 5-6 str. 35-44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2009.