Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 16  
Back povratak na rezultate
Prinos, kalibrisanje i pakovanje semena kukuruza u setvene jedinice
Institut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
Ključne reči: seme; kukuruz; optimizacija tehnologije; prinos; setveni koeficijent prinosa; setvena jedinica
Sažetak
Setvena jedinica (Sj)postaje preovlađujući vid pakovanja semenskog kukuruza pa time i optimalan izraz za merenje prinosa semena na njivi, potrebe kalibrisanja i pakovanja u doradi i zadovoljavanje zahteva kupaca, korisnika i setve kukuruza. U radu su sumirani rezultati istraživanja prinosa izraženog brojem (kalibrisanih i klijavih) semena tri najzastupljenija domaća hibrida kukuruza. Racionalno semenarstvo kukuruza podrazumeva definisanje uslova u njivskoj proizvodnji i tehnologije dorade koji će dati sto veći broj što sitnijih klijavih semena. Iz dosadašnjih istraživanja izračunat je setveni koeficijent prinosa semena kukuruza (SKP) i preko toga ukazano mi faktore optimalne tehnologije. Optimalna agrotehnika podrazumeva: veliku gustinu setve (do 100.000 biljaka po ha), modele setve sa međusobno bližim redovima roditelja (2:1 i 4:2, a u navodnjavanju i 3:1), srednje doza NPK, odnosno samog N, neizostavno navodnjavanje. Optimalna dorada podrazumeva: kvalitet i pravilnu tehnologiju svakog uređaja podobnu za očuvanje klijavosti i celosti semena, a naročito mogućnosti jednoprolaznog kalibrisanja semena po krupnoći.
Reference
International Seed Testing Association (1996) International rules for seed testing. Seed Science and Technology, 21 (Suppl), ISTA (1-288)
Jovin, P., Vesković, M. (1998) Effects of planting density and mineral fertilizer rates on yield and number of germinating seeds in seed maize. u: Short communications, vol. 1, Fifth Congress, Nitra, 28. VI - 02. VII, 99-100
Jovin, P., Vesković, M. (1997) Uticaj gustine setve i doza mineralnih đubriva na prinos i broj zrna u semenskom kukuruzu. Selekcija i semenarstvo, Novi Sad, IV, 3-4, str. 93-97
Jovin, P., Vesković, M., Mirić, M. (1998) The yield and number of seeds per hectare in seed maize depending on planting density and mineral nitrogen rates. u: Book of Proceedings of 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, Yugoslavia, 2: 337-341
Jovin, P., Vesković, M., Jovanović, Ž. (1999) Effects of increased planting density on yield and number of germinated seeds in seed maize. J Sci Agric Research, 60 (211), 39-45
Mirić, M., Selaković, D., Trifunović, V.B., Vidojković, Z., Marinković, M. (2000) Seme preduslov za ispoljavanje visokog potencijala ZP hibrida kukuruza. u: Savetovanje 'Nauka, praksa i promet u agraru' (I), Instituti Srbije, Vrnjačka Banja, 100-104
Mirić, M., Vidaković, J., Ristović, N. (1995) Sistem kontrole kvaliteta semena kukuruza. u: Simpozijum: Oplemenjivanje, proizvodnja i iskorišćavanje kukuruza, 50 godina Instituta za kukuruz 'Zemun Polje', sept. 28-29, Beograd, 347-353
Mirić, M., Ćurić, N., Pavlov, M. (1998) Teorijski aspekti kalibrisanja i pakovanja semena kukuruza po broju (klijavih) semena. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, br. 1-2, str. 52-56
Mirić, M., Popović, R., Đukanović, L. (1995) Uticaj oblika na važnije komponente setvene vrednost semena hibridnog kukuruza. Selekcija i semenarstvo, 2, br. 1, str. 83-87
Mirić, M., Selaković, D., Pavlov, M. (1999) Varijabilnost tehnoloških karakteristika semenskog kukuruza. PTEP : časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi : journal on processing and energy in agriculture, vol. 3, br. 1/2, str. 24-26
Selaković, D., Vidojković, Z., Mirić, M., Delić, N., Sabovljević, R. (1999) Uticaj različitih modela setve i navodnjavanja na seme kukuruza hibrida ZPSC 704: (I) Zastupljenost frakcija semena. Selekcija i semenarstvo, vol. VI, br. 1-2, 49-54
Selaković, D., Sabovljević, R., Vidojković, Z., Mirić, M., Delić, N. (1999) Uticaj različitih modela setve i navodnjavanja na seme kukuruza hibrida ZPSC 704: (II) Masa 1.000 semena. Selekcija i semenarstvo, vol. VI, br. 1-2, 55-60
Selaković, D., Mirić, M., Sabovljević, R., Delić, N., Vidojković, Z. (1999) Uticaj različitih modela setve i navodnjavanja na seme kukuruza hibrida ZPSC 704: (III) Klijavost semena. Selekcija i semenarstvo, vol. VI, br. 1-2, 61-66
Selaković, D., Mirić, M., Vidojković, Z., Sabovljević, R., Delić, N. (1999) Komponente rodnosti semena hibrida kukuruza ZPSC 704 pri različitom broju i rasporedu redova roditeljskih linija. Selekcija i semenarstvo, vol. VI, br. 1-2, str. 73-78
Selaković, D., Mirić, M., Vidojković, Z., Delić, N., Sabovljević, R. (1999) Variranje prinosa semena hibrida kukuruza ZPSC 704 u zavisnosti od broja i rasporeda redova roditeljskih linija. Selekcija i semenarstvo, vol. VI, br. 1-2, 67-72
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2009.

Povezani članci

Selekcija i semenarstvo (2007)
Masa 1.000 semena u teoriji i praksi
Mirić Mladen, i dr.

Čas proc tehn energ polj (2002)
Uslovi čuvanja i kvalitet osnovnog semena kukuruza
Đukanović Lana, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2000)
Klijavost hibridnog semena kukuruza u odnosu na načine pakovanja i vreme čuvanja
Đukanović Lana, i dr.

prikaži sve [34]