Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 16  
Back povratak na rezultate
Difuzija emisije i imisije nastale sagorevanjem mrkog uglja generisane kod starijih nisko efikasnih kotlova
Fakultet za zaštitu okoline i proizvodne tehnologije, Zvolen, Republika Slovačka

e-adresaviglasky@vsld.tuzvo.sk.
Ključne reči: emisija; imisija; mrki ugalj; sagorevanje čvrstog goriva; mali kotlovi
Sažetak
Termooksidacioni procesi generišu energiju iz prirodnih goriva u čvrstoj fazi. Toploti se kao glavnom produktu pridružuju ni uz proizvod i kao čvrsti produkti sagorevanja i emisioni koji negativno utiču na okolinu. Do ovih konstatacija se došlo na osnovu rezultata merenja starih tipova kotlova koji sagorevaju čvrsto gorivo. Oni su nisko efikasni naročito pri sagorevanju starijeg mrkog uglja, a i sada se koriste kod mnogih manjih preduzeća i svi generišu zagađujuće materije - kako gasove tako i emituju čvrste deliće, zagađujući sredinu. Zbog štete koju nanose okolini limitirani su u svojoj kategoriji i pored svoje emisije i imisije. Imisiona vrednost komponenata čađi pri niskim temperaturama produkata sagorevanja u ložištu i kratko zadržavanje produkata sagorevanja u ložišnom prostoru uzrokuje prisustvo nekih, komponenata preko imisione dozvoljene granice.
Reference
*** (1993) Regulation of ME of the SR No. 112/1993 digest: Allocation of areas requiring special air protection, and operation of smog precautionary and control systems in version of later changes and statutes. 27 April
*** The statute of the government of the SR No. 92/1996 which executing the Act No. 309/1991 digest, the air protection against polluting matter (Act for atmosphere air) in version of later regulations. In Slovak
*** (1996) The field technical standard OTN ZP 2002:96 Air protection: Single-shot measurement of emission and imission polluting surrounding air. Slovak, Requisites of measurement report
*** The Slovak technical standard STN ISO 10 780: Stationary sources of polluting: Measurement of speed and volume flow in pipes. In Slovak
*** The Slovak technical standard STN ISO 9096: Stationary sources of polluting: Stating of concentration and mass flow of solid polluting matter in flowing gas: Manual gravimetric method. In Slovak
*** (1991) Complete version of the Act No. 309/1991 digest, concerning air protection against polluting matters (Act for atmosphere) resulting from later changes and updating. Slovak, 9 July
*** The Regulation No. 41/1997 digest: Quantity determination of polluting matter emitted and data about observance of fixed emission polluting limit. In Slovak
*** The Slovak technical standard 83 4711, part 1: Measurement of emission: Sulphur oxide, sulphuric acid and total sulphur oxide content from polluting air sources. in Slovak
Blaho, J. (1999) Emission of polluting matter generated by VSB-4 boiler brown coal fired. u: Measurement report, Ekolab Zvoltm, 30 str. In Slovak
Garaj, J., ur. Uncertainty determination of analytical measurement. Bratislava: Eurachem Slovakia, 9:1
Sabó, G. (1996) MODIM: calculating programme for emission diffusion. Bulletin of ME of the SR, br. 5, point 1. r, In Slovak
Virčikov, E. Experiences in appraisal of hospital waste incinerators and view of technical possibility of waste processing regarding current interpretation. u: Conference 'Emission Limits'. DT ZSVTS Bratislava, Proceedings, str. 184-191
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka