Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 16  
Back povratak na rezultate
Analiza homogenosti sastava namenske smeše za hleb obogaćene prehrambenim vlaknima
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. BTN-7.1.6.0441.B

Ključne reči: homogenost; namenske smeše za hleb; prehrambena vlakna; izluženi rezanci šećerne repe; spot test analiza
Sažetak
Prehrambena vlakna (dietary fiber) su sastojci hrane koji su nesvarljivi u digestivnom traktu, ali su sa vrlo pozitivnim fiziološkim i nutritivnim efektima. Osim toga, njihovim dodatkom sprečava se gubitak hidratno vezane vode, produžava svežina i poboljšavaju senzorne osobine hleba. Dobijena su iz izluženih rezanaca šećerne repe. U eksperimentima je korišćena frakcija do 150 μm sa sadržajem od 23,5% sirove celuloze. Smeša za hleb pripremana je od pšeničnog brašna Tip 500 u konusnoj planetarnoj mešalici "Nautamix". Homogenost sastava smeše je određivana Spot test analizom. Statističkom obradom rezultata utvrđeno je da se ujednačenost raspodele prehrambenih vlakana postiže nakon 7 minuta mešanja.
Reference
Association of Official Analytical Chemistry (1996) Official methods of analysis. Arlington, VA
Eisenberg, D. (1999) Use of invisible but detecable microtracers to assure the quality of feeds and foods. u: Proceeding of the Meeting of the Northen California Cereal Chemistry, Albany, NY
Hsieh, F., i dr. (1991) Twin-screw extrusion of sugar beet fibre and corn meal. Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie / LWT, 24, 6, 495-500
Koksel, H., Ozboy, O. (1999) Effects of sugar beet fibre on cookie quality. Zuckerindustrie, 124, 7, 542-544
Rede, R., Gyura, J.F., Petrov, S. (1993) Celulozno-pektinski aditiv iz izluženih rezanaca šećerne repe. Tehnologija mesa, 34, 1, str. 28-31
Sekulić, R.G., Gyura, J., Psodorov, Đ., Petrov, S. (1992) Primena aditiva dobijenih iz izluženih rezanaca šećerne repe u pekarskim proizvodima. Žito-hleb, 19, 1-2, 27-31
Stauffer, C.E. (1993) Dietary fiber: Analysis, physiology and calorie reduction. u: Kamel B.S., Stauffer C.E. [ur.] Advances in baking technology, London-Glasgow, itd: Blackie Academic and Professional, Chapt. 14
Vollendorf, N.W., Marlett, J.A. (1994) Dietary fibre content and composition in home-prepared and commercially baked products. Cereal Chemistry, 71, 1, 99-105
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.