Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 15  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 66, br. 7, str. 534-538
Umiranje od raka jednjaka u beogradskoj populaciji u periodu od 1989. do 2006. godine
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za socijalnu medicinu
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za epidemiologiju
cUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za medicinsku statistiku i informatiku

e-adresadrjankojankovic@yahoo.com
Ključne reči: mortalitet; jednjak, neoplazme; epidemiologija
Sažetak
Uvod/Cilj. Rak jednjaka predstavlja šesti vodeći uzrok smrti među svim malignim tumorima u svetu (za muškarce peti, a za žene osmi). Procenjeno je oko 529 000 novih bolesnika i oko 442 000 umrlih od ovog karcinoma tokom 2007. U 2002. zabeležene su najviše standardizovane stope mortaliteta (na 100 000 stanovnika) od karcinoma ezofagusa u istočnoj Aziji (muškarci/žene 18,8/7,7) i istočnoj Africi (18,6/7,8), a najniže u srednjoj Africi (1,4/0,2) i zapadnoj Africi (1,3/0,5). Cilj ove deskriptivne epidemiološke studije bio je da se na osnovu podataka o mortalitetu analizira epidemiološka situacija raka jednjaka u beogradskoj populaciji za period od 1989. do 2006. godine. Metode. U analizi podataka korišćene su stope mortaliteta na 100 000 stanovnika standardizovane direktnom metodom prema populaciji sveta i proporcije. U cilju ispitivanja kretanja umiranja od raka jednjaka korišćen je linearni trend. Rezultati. Umrli od raka jednjaka čine 5,2% umrlih od svih malignih tumora digestivnog trakta u muškoj populaciji i 2,4% u ženskoj populaciji. U beogradskoj populaciji prosečno godišnje od raka jednjaka umiralo je 44 osobe od čega 75% muškaraca, a 25% žena. U periodu 1989-2006. godine u beogradskoj populaciji došlo je do porasta umiranja od raka jednjaka kod muškaraca (y = 1,61 + 0,06x, p = 0,001), dok kod žena nijedan od modela regresione analize nije odgovarao podacima o mortalitetu. Muškarci, u poređenju sa ženama, tri puta češće umiru od ovog malignog tumora. Stope mortaliteta za rak jednjaka rastu sa godinama starosti i najveće su kod osoba starih 70 i više godina. Značajan porast mortaliteta od karcinoma ezofagusa primećen je u starosnoj grupi 20-29 i preko 70 godina za mušku populaciju i 40-49 za žensku. Zaključak. Porast trenda umiranja od raka jednjaka poslednjih godina upućuje na neophodnost sprovođenja mera primarne prevencije, koje prvenstveno obuhvataju edukaciju stanovništva o faktorima rizika (pušenje, konzumiranje alkohola, vrele hrane i napitaka), rano otkrivanje ovog malignoma i adekvatno lečenje.
Reference
Blot, W.J. (1994) Esophageal cancer trends and risk factors. Semin Oncol, 21(4): 403-10
Boffetta, P., Brennan, P., Saracci, R. (2002) Neoplasms. u: Detels R., McEwen J., Beaglehole R., Tanaka H. [ur.] Oxford textbook of public health, New York: Oxford University Press
D'apres (1991) United Nations World Population Prospects 1990. New York: United Nations
Ferlay, J., Bray, F., Pisani, P., Parkin, D.M. (2004) Globocan 2000: Cancer incidence, mortality and prevalence Worldwide. Lyon: International Agency for Research on Cancer Press, br. 5, version 2
Garcia, M., Jemal, A., Ward, E.M. (2007) Global cancer facts & figures 2007. American Cancer Society, cited 2008, January 9, www.cancer.org/downloads
Li, J.Y., Ershow, A.G., Chen, Z.J., Wacholder, S., Li, G.Y., Guo, W., Li, B., Blot, W.J. (1989) A case-control study of cancer of the esophagus and gastric cardia in Linxian. Int J Cancer, 43(5): 755-61
Lopez, A.D., Mathers, C.D., Ezzati, M., Jamison, D.T., Murray, C.J. (2006) Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: systematic analysis of population health data. Lancet, 367(9524): 1747
Lukanich, J.M. (2003) Section I: epidemiological review. Semin Thorac Cardiovasc Surg, 15(2): 158-66
Nyrén, O., Adami, H.O. (2002) Esophageal cancer. u: Adami H.O., Hunter D., Trichopoulos D. [ur.] Textbook of Cancer Epidemiology, New York: Oxford University Press, pp. 137-161
Parkin, M.D., Bray, F., Ferlay, J., Pisani, P. (2005) Global Cancer Statistics, 2002. CA Cancer J Clin, 55(2): 74-108
Vizcaino, P.A., Moreno, V., Lambert, R., Parkin, M.D. (2002) Time trends incidence of both major histologic types of esophageal carcinomas in selected countries, 1973-1995. Int J Cancer, 99(6): 860-8
Wei, J.T., Shaheen, N. (2003) The changing epidemiology of esophageal adenocarcinoma. Semin Gastrointest Dis, 14(3): 112-27
World Health Organization (2007) The World Health Organization's fight against cancer: strategies that prevent, cure and care. Geneve
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.2298/VSP0907534J
objavljen u SCIndeksu: 26.08.2009.

Povezani članci

Medicinski pregled (2005)
Epidemiološke karakteristike raka želuca
Šipetić Sandra B., i dr.

Medicinski pregled (2008)
Deskriptivno-epidemiološke karakteristike raka pluća u Srbiji
Maksimović Nataša, i dr.

Vojnosanitetski pregled (2009)
Incidencija karcinoma nazofarinksa u Beogradu za period 1991-2005. godine
Nešić Vladimir, i dr.

prikaži sve [41]