Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 15  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 14, br. 1, str. 6-10
GNSS - status i perspektive
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresaaristic@uns.ac.rs
Ključne reči: GNSS; GPS; GLONASS; Galileo; compass
Sažetak
U radu se prezentuje stanje i perspektiva aktuelnih Global Navigation Satellite Systems (GNSS) mreža u svetu: Global Positioning System (GPS) mreže razvijene u Sjedinjenim Američkim Državama, GLObal'naja NAvigacionnaja Sputnikovaja Sistema (GLONASS) mreže razvijene u Rusiji, GALILEO mreže u razvoju Evropske Unije i Kineske COMPASS mreže. Analiza rezultata i dostignuća je prvenstveno je omogućena učešćem predstavnika Centra za geoinformacione tehnologije i sisteme Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, prikazanim kroz 4 naučna rada, u okviru EUropean POSition determination system organizacije sa sedištem u Berlinu koja okuplja zemlje istočne i centralne Evrope u okviru projekta EUPOS INTERREG IIIc, Detection of Underground Utilities using Ground Penetrating Radar and D-GNSS Technology, project part-financed by the European Union. Radovi su objavljeni na konferenciji International Syumposium on Global Navigation Satellite Systems, Space-Based and Ground-Based Augmentation Systems and Applications, održanoj 11-14 novembra 2008, odnosno 30novembra - 02 decembra 2009. godine u Berlinu pod pokroviteljstvom EUPOS organizacije.
Reference
Allred, J., Daniels, J., Reza-Eshani, M. (2008) Handbook of agricultural geophysics. Boca Raton: Taylor & Francis
Clore, R. (2009) GPS and worldwide GNSS interoperability. u: The International Symposium on Global Navigation Satellite Systems, Space-Based and Ground-Based Augmentation Systems and Applications, Berlin, Germany, 37-39, www.beidou.gov.cn
Enderle, W. (2009) Galileo/EGNOS. u: The International Symposium on Global Navigation Satellite Systems, Space- Based and Ground-Based Augmentation Systems and Appl. Berlin, Germany, 33-36: http://www.gsa.europa.eu
Gibbons, G. (2008) China GNSS 101: Compass in the rearview mirror. InsideGNSS, 62-66. GLONASS official website: http://www.glonass-ianc.rsa.ru GPS official website: http://www.gps.gov
Govedarica, M., Petrovački, D., Ristić, A. (2008) GNSS: Based ground penetration radar applications. u: The International Symposium on Global Navigation Satellite Systems, Space Based and Ground-Based Augmentation Systems and Applications, Berlin, Germany, 93-94
Grewal, M., Weill, L., Andrews, A. (2007) GPS, inertial navigation and integration. Haboken, NJ: John Wiley & Sons, IRNSS official website: http://isro.gov.in
Kaplan, E., Hegarty, C. (2006) Understanding GPS: Principles and applications. Norwood: Artech House
Mccloy, R. (2006) Resource management information systems: Remote sensing, GIS and modelling. Florida, USA: CRC press
Petrovački, D., Vrtunski, M., Ristić, A. (2006) Koncept primene GPS tehnologije u mapiranju podzemne infrastructure. u: Konferencija Srpskog društva za hidraulička istraživanja (14), Fruška Gora, 83-96
Petrovački, D., Ristić, A., Konjović, Z., Govedarica, M. (2006) Akvizicija podataka za GIS bazu gasovodne mreže primenom subterestrijalne detekcije. u: Konf. YUNGinfo (10), Zlatibor, 3-16
Ristić, A., Petrovački, D. (2005) Georadar i GPS tehnologije - primeri primene. u: Kongres ETRAN, (49), Budva, Crna Gora, 289-292
Ristić, A., Petrovački, D., Govedarica, M. (2009) Flooding bank structure modelling using GPR, GNSS and airborne laser scanning technologies. u: The International Symposium on Global Navigation Satellite Systems, Space-Based and Ground-Based Augmentation Systems and Applications, Berlin, Germany, 99-103
Riyos, C. (2000) Principles and practice of GPS surveying. Sidney: The University of New South Wales, Australia
Stupak, G. (2008) GLONASS system status. u: The International Symposium on Global Navigation Satellite Systems, Space- Based and Ground-Based Augmentation Systems and Appl., Berlin, Germany, 21-22
Terada, K. (2008) Current status of Japanese quasi-zenith satellite system (QZSS). u: The international symposium on global navigation satellite systems, space-based and ground-based augmentation systems and applications, Berlin, 26-28
Xu, G. (2007) GPS: Theory, algorithms and applications. Berlin, Germany: Springer
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2010.

Povezani članci

J Proc Ener Agri (2010)
Daljinska detekcija radarskim tehnologijama - primena u poljoprivredi
Ristić Aleksandar, i dr.

Sci Tech Rev (2018)
Ometanje signala Globalnih navigacionih satelitskih sistema
Pokrajac Ivan, i dr.