Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 3, br. 1, str. 63-74
Ogled o etičkim vrednostima telesnog kretanja-vežbanja u delu Milivoja Matića
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija

e-adresabozo.bokan@fsfv.bg.ac.rs
Sažetak
U teorijskom ogledu autori su izvršili analizu radova jednog od najznačajnijih teoretičara i metodičara fizičkog vaspitanja u Srbiji, redovnog profesora dr Milivoja Matića. U fokusu analize našle su se četiri publikacije ovog autora: "Čas telesnog vežbanja" (1978), "Aksiološke i metodološke osnove revalorizacije telesnog kretanja-vežbanja" (1982),"Fizičko vaspitanje - uvod u stručno-teorijsku nadgradnju" (1990) i "Opšta teorija fizičke kulture" (2005).Uz primenu teorijske analize i analize sadržaja navedenih dela a oslanjajući se na teorijske koncepcije vodećih teoretičara i filozofa, autori su interpretirali mogući doprinos Milivoja Matića teoriji i praksi fizičkog vaspitanja, kao i opštoj teoriji fizičke kulture. Kao originalni doprinos teoriji i praksi fizičkog vaspitanja, može se smatrati "Matićeva metodika morala"po uzoru na Kantovu deontološku etičku teoriju. Na planu opšte teorije fizičke kulture, uvodeći u teorijske rasprave elemente filozofskog mišljenja, Milivoje Matić je teoriju fizičke kulture podigao na nivo filozofske kontemplacije, što je njegov originalni doprinos u razvoju opšte teorije fizičke kulture.
Reference
Aristotle (2003) Nichomachean ethics. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Babić, J. (2005) Moral i naše vreme. Beograd: Službeni Glasnik RS
Babić, J. (2007) Dobra volja. Theoria, vol. 50, br. 4, str. 7-20
Babić, J. (2008) Etika i moral. Theoria, vol. 51, br. 2, str. 35-48
Bokan, B., redactor (2000) Milivoje Baća Matić - prigodna istraživanja i kazivanja o životu i delu dr Milivoja Matića, profesora Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Beogradu. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Bokan, B. (2013) Physical anthropology and inductive reasoning in domestic scientific literature: The basic paradigm for research and argumentation on human physical activity. Serbian journal of sports sciences, vol. 7, br. 1-4, str. 85-128
Dobrijević, A.T. (2003) Ka adekvatnoj etičkoj teoriji. Filozofija i društvo, br. 22-23, str. 65-114
Fromm, E. (1980) The sane society. Beograd: Rad
Golubović, Z. (1973) Čovek i njegov svet - u antropološkoj perspektivi. Beograd: Prosveta
Kangrga, M. (2004) Etika - osnovni problemi i pravci. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga
Kant, I. (2008) Groundwork of the metaphysic of morals. Beograd: Dereta
Matić, M. (1978) Čas telesnog vežbanja. Beograd: NIPU Savez za fizičku kulturu Jugoslavije
Matić, M. (1992) Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Matić, M., Bokan, B. (2005) Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Matić, M., i dr. (1982) Aksiološke i metodološke osnove revalorizacije telesnog kretanja-vežbanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičko vaspitanje
Matić, M., Bokan, B. (1990) Fizičko vaspitanje - uvod u stručno-teorijsku nadgradnju. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku kulturu
Mill, J.S. (2003) Utilitarianism. Beograd: Dereta
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.1515/spes-2016-0005
primljen: 23.03.2016.
prihvaćen: 30.04.2016.
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka