Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 40, br. 1, str. 335-350
Stavovi studenata o moralnim vrednostima u fizičkoj kulturi
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija

e-adresamiloscj@gmail.com
Projekat:
Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak
U prvom delu rada razmatran je odnos između etike, kao filozofske discipline, i fizičke kulture, kao stručne i naučne discipline. U kvalitativnom istraživačkom pristupu, prezentirane su dve osnovne etičke teorije - utilitarizam i etika dužnosti, koje su od značaja za izučavanje morala. U drugom delu rada, prikazani su rezultati empirijskog istraživanja stavova studenata o nekim moralnim vrednostima u fizičkoj kulturi. Osnovnom hipotezom u istraživanju provereni su stavovi studenata o moralnim pitanjima u fizičkoj kulturi, kao produktu vaspitno-obrazovnih sadržaja i pedagoških uticaja u odnosu na: godinu studija i pol ispitanika. Rezultati idu u prilog potvrđenosti hipoteze o različitim moralnim shvatanjima po uzrastu i polu ispitanika. Za podrobnije profilisanje moralnog ponašanja u fizičkoj kulturi, u odnosu na relevantne etičke teorije, potrebni su dalji kvalitativni i kvantitativni istraživački pristupi.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka