Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 24, br. 3-4, str. 105-107
Uticaj vremena setve na nicanje i prinos samooplodnih linija kukuruza
aInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
bInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

e-adresamtabakovic@mrizp.rs
Ključne reči: datum setve; kukuruz; prinos; klijavost
Sažetak
U radu je prikazana tehnologija semenske proizvodnje kukuruza sa tri različita datuma setve. Kao semenski materijal korišćeno je seme tri smooplodne linije L1, L2, L3 na lokaciji Zemun Polje u 2018 godini. Cilj rada je bio utvrđivanje značaja primene različitih datuma setve kao način prevazilaženja stresnih uslova nastalih nepovoljnim ekološkim činiocima, kao i ukazati na značaj krupnoće semena u setvi. Efekti faktora :datum setve (SD), frakcija(LF, SF, PF) i genotip(L) posmatrani su u odnosu na broj klijalih semena posle setve i prinos zrna kukuruza. Rezultati ukazuju da je najniži procenat niklih semena bio u primenjenoj varijanti L2/SD2/SF (34%) i najveći prinos za varijantu L3/SD1/PF 8.86 t/ha. Standardna devijacija prinosa najveća je za varijante sa najvećim prinosom dok je varijansa nicanja semena obrnoto proporcijonalna. Efekti faktora na nicanje u proizvodnim uslovima i prinos zrna kukuruza su različitog značaja. Rok setve kao tehnološka mera u proizvodnji semenskog kukuruza ali i u merkantilnoj proizvodnji zrna vrlo je značajna za procenat niklih semena, kao i njegova interakciji sa frakcijom i genotipom. Ukupan doprinos faktora u varijansi nicanja semena je preko 50% R=0,678. Na varijansu prinosa efekat je slabijeg intenziteta i iznosi R=0,490. Razlike dobijene primenom različitih varijanti u proizvodnji semenskog materija ukazuju na značaj delovanja faktora i njihovo dalje istraživanje.
Reference
*** (2010) IBM SPSS statistics. SPSS, Inc, Version 19, Copiringht 1989, SPSS
Asare, D.K., Frimpong, J.O., Ayeh, E.O., Amoatey, H.M. (2011) Water use efficiencies of maize cultivars grown under rain-fed conditions. Agricultural Sciences, 02(02): 125-130
Baoyuan, Z., Yang, Y., Xuefang, S., Xinbing, W., Zhimin, W., Wei, M., Ming, Z. (2016) Maize Grain Yield and Dry Matter Production Responses to Variations in Weather Conditions. Agronomy Journal, 108(1): 196-204
Bergamaschi, H., Wheeler, T.R., Challinor, A.J., Comiran, F., Heckler, B.M.M. (2007) Maize yield and rainfall on different spatial and temporal scales in Southern Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 42(5): 603-613
Chen, C., Lei, C., Deng, A., Qian, C., Hoogmoed, W., Zhang, W. (2011) Will higher minimum temperatures increase corn production in Northeast China? An analysis of historical data over 1965-2008. Agricultural and Forest Meteorology, 151(12): 1580-1588
Cicchino, M., Rattalino, E.J.I., Uribelarrea, M., Otegui, M.E. (2010) Heat Stress in Field-Grown Maize: Response of Physiological Determinants of Grain Yield. Crop Science, 50(4): 1438-1448
Đokić, D., Stanisavljević, R., Milenković, J., Koprivica, R., Knežević, J., Vuković, A., Terzić, D. (2020) Efektivnost procesa čišćenja naturalnog semena lucerke (Medicago sativa L.) i crvene deteline (Trifolium pratense L.). Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 24, br. 1, str. 9-12
Galić, A., Pliestić, S., Voća, S., Dobričević, N., Šic-Žlabur, J. (2019) Predsušenje zrna ječma korišćenjem nisko energetskih laserskih zraka. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 23, br. 2, str. 58-60
Holzkämper, A., Calanca, P., Fuhrer, J.C.J. (2013) Identifying climatic limitations to grain maize yield potentials using a suitability evaluation approach. Agricultural and Forest Meteorology, 168: 149-159
Lobell, D.B., Hammer, G.L., Mclean, G., Messina, C., Roberts, M.J., Schlenker, W. (2013) The critical role of extreme heat for maize production in the United States. Nature Climate Change, 3(5): 497-501
Mayer, L.I., Rattalino, E.J.I., Maddonni, G.A. (2014) Oil Yield Components of Maize Crops Exposed to Heat Stress during Early and Late Grain-Filling Stages. Crop Science, 54(5): 2236-2250
Rattalino, E.J.I., Budakli, C.E., Sammarro, D., Otegui, M.E. (2011) Heat stress effects around flowering on kernel set of temperate and tropical maize hybrids. Field Crops Res, 123: 62-73
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea24-29656
primljen: 01.12.2020.
prihvaćen: 24.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2021.

Povezani članci

J Proc Ener Agri (2021)
Procena kvaliteta hibridnog semena kukuruza prema obliku i veličini semena
Tabaković Marijenka, i dr.