Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 68, br. 3, str. 13-17
Analiza primene karbon-epoksi kompozita sa dodatim nanostrukturama volfram disulfida na vazduhoplovnim strukturama
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd

e-adresamilicagoran@gmail.com
Sažetak
Pri projektovanju aviona važno je koristiti lagane, ali mehanički čvrste materijale. U tu svrhu razvijene su mnoge nove kompozitne strukture, uglavnom na bazi jakih vlakana i vezivne smole. U ovom istraživanju razmatra se mogućnost pojačavanja kompozita na bazi karbonskih vlakana i epoksidne smole, dodavanjem male količine poli (vinil butirala), PVB i nanostruktura volfram disulfida. U eksperimentima su korišćene dve vrste nanočestica, obe poznate po dobroj mehaničkoj otpornosti: nanočestice nalik fulerenu i višeslojne nanocevčice, IF-WS2 i INT-WS2. Uzorci kompozita su pripremljeni tako da se sastoje od višeslojnih karbonskih vlakana impregniranih sa epoksidnom smolom i PVB rastvorom koji sadrži definisane koncentracije dispergovanih nanostruktura WS2. Nanočestice su posmatrane skenirajućim elektronskim mikroskopom, SEM. Mehaničke osobine višeslojnih kompozitnih uzoraka testirane su sa dve konfiguracije pravaca vlakana. Analizirani su uporedni rezultati i izvedeni zaključci koji podstiču buduću primenu ovih nanostruktura u cilju poboljšanja performansi kompozita za vojne avione.
Reference
*** ASTM D 3039/D 3039M standard test method for tensile properties of polymer matrix composite materials
Anuja, K.H., Pooja, G.P., Sidhu, J.S. (2016) Investigation Of Mechanical And Tribological Behaviour of WS2 and ZrO2 Filled Epoxy Composites. International Journal of Informative and Futuristic Research, 3(12), pp. 4537-4550
Baker, A., Dutton, S., Kelly, D. (2004) Composite materials for aircraft structures. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics
Bhattacharyya, D. (1997) Composite Sheet Forming, Composite materials series. Elsevier, 11, ISBN 0-444-82641-6
Brantseva, T. V., Solodilov, V. I., Antonov, S. V., Gorbunova, I. Y., Korohin, R. A., Shapagin, A. V., Smirnova, N. M. (2016) Epoxy modification with poly(vinyl acetate) and poly(vinyl butyral). I. Structure, thermal, and mechanical characteristics. Journal of Applied Polymer Science, 133(41):
Dimeski, D., Srebrenkoska, V. (2014) Advanced prepreg ballistic composites for military helmets. u: 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2014, Belgrade, SERBIA, 09-10 October, Proceedings of, ISBN 978-86- 81123-71-3, pp. 418-424
Ilić, I., Ilić, Lj., Perković, S., Blazić, M. (2013) Strength analysis of composite structural elements for unmanned aerial vehicle. u: Fourth Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjačka banja, 4-7, pp. 431-436
Jones, R.M. (1999) Mechanics of composite materials. Philadelphia: Taylor & Francis
Kaplan-Ashiri, I., Tenne, R. (2007) Mechanical Properties of WS2 Nanotubes. Journal of Cluster Science, 18(3): 549-563
Lazić, D., Simić, D., Samolov, A. (2016) Effect of IF-WS2 nanoparticles addition on physical-mechanical and rheological properties and on chemical resistance of polymeric coating and polyurethane paint. u: 7th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2016, Belgrade, SERBIA, 6-7 October, Proceedings of, ISBN 978-86-81123-82-9, pp. 609-613
Lazić, D., Simić, D., Samolov, A., Jovanović, D. (2017) Svojstva standardnog polimernog i vodorazredivog premaza za vojnu maskirnu zaštitu sa dodatkom neorganskih fulerenskih nanočestica volfram disulfida (IF-WS2). Scientific Technical Review, vol. 67, br. 1, str. 38-44
Maksimović, S., Ilić, I., Georgijević, D., Vasić, Z., Bojanić, M., Stefanović, V. (2013) Structural analysis and static strength testing of a tactical unmanned aerial vehicle. Scientific Technical Review, vol. 63, br. 2, str. 58-62
Obradović, V., Stojanović, D., Kojović, A., Živković, I., Radojević, V., Uskoković, P., Aleksić, R. (2014) Aramid composites impregnated with different reinforcement: Nanofibers, nanoparticles and nanotubes. Zaštita materijala, vol. 55, br. 4, str. 351-361
Shneider, M., Dodiuk, H., Kenig, S., Tenne, R. (2010) The Effect of Tungsten Sulfide Fullerene-Like Nanoparticles on the Toughness of Epoxy Adhesives. Journal of Adhesion Science and Technology, 24(6): 1083-1095
Simić, D., Stojanović, D., Dimić, M., Totovski, L.J., Brzić, S., Uskoković, P., Aleksić, R. (2016) Preliminary analysis of the possibility of preparing PVB/IF-WS2 composites. Effect of nanoparticles addition on thermal and rheological behavior of PVB. ISBN 978-86-81123-82-9, pp. 618- 623
Simić, D., Stojanović, D.B., Kojović, A., Dimić, M., Totovski, L., Uskoković, P.S., Aleksić, R. (2016) Inorganic fullerene-like IF-WS2/PVB nanocomposites of improved thermo-mechanical and tribological properties. Materials Chemistry and Physics, 184: 335-344
Simić, D.M., Stojanović, D.B., Brzić, S.J., Totovski, L., Uskoković, P.S., Aleksić, R.R. (2017) Aramid hybrid composite laminates reinforced with inorganic fullerene-like tungsten disulfide nanoparticles. Composites Part B: Engineering, 123: 10-18
Tenne, R. (2006) Inorganic nanotubes and fullerene-like nanoparticles. Nature Nanotechnology, 1(2): 103-111
Tenne, R., Margulis, L., Genut, M., Hodes, G. (1992) Polyhedral and cylindrical structures of tungsten disulphide. Nature, 360(6403): 444-446
Tenne, R., Redlich, M. (2010) Recent progress in the research of inorganic fullerene-like nanoparticles and inorganic nanotubes. Chem. Soc. Rev., 39(5): 1423-1434
Tevet, O. (2011) Mechanical and tribological properties of inorganic fullerene-like (IF) nanoparticles, Weizmann Institute of science. Israel: Rehovot
Xu, F. (2013) Large Scale Manufacturing of IF-WS2 Nanomaterials and Their Application in Polymer Nanocomposites. Devon, UK: University of Exeter
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/str1803013M
objavljen u SCIndeksu: 04.04.2019.
Creative Commons License 4.0