Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 63, br. 3, str. 101-113
Uticaj temperature ivice žljeba i unete toplote na strukturu i tvrdoću zone uticaja toplote zavarenog spoja čelika P 460 NL1
aUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Inovacioni centar
bVojnotehnički institut - VTI, Beograd
cKonMat doo, Beograd
dDruštvo za unapređenje zavarivanja u Srbiji, Beograd
Projekat:
Istraživanje mogućnosti unapređenja tehnologije zavarivanja mikrolegiranih čelika (MPNTR - 35024)

Ključne reči: temperatura ivica žleba; vreme hlađenja t8/5; strukture; tvrdoće
Sažetak
Polazne strukture i vreme hlađenja u temperaturnom intervalu 800 - 500°C (t8/5) imaju presudan uticaj na strukture i osobine zone uticaja toplote zavarenih spojeva čelika. Na vreme hlađenja t8/5 između ostalog, utiče i temperatura ivice žleba. Zbog zagrevanja toplotom luka temperatura ivice žleba duž spoja raste, zbog čega se vreme hlađenja zone uticaja toplote produžava. Samim tim, duž spoja se produžava i vreme hlađenja t8/5. U radu su prikazani rezultati merenja temperatura ivica žleba pri zavarivanju višeprolaznog sučeonog spoja mikrolegiranog čelika P 460 NL1. Određen je uticaj ovih temperatura na vremena hlađenja t8/5 i na makro i mikrostrukture i tvrdoće u zoni uticaja toplote ovog zavarenog spoja.
Reference
*** (2011) Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Vikersu - deo 1 - metoda ispitivanja. SRPS EN ISO 6507-1/
*** (2007) Zavarivanje - preporuke za zavarivanje metalnih materijala - deo 2- elektrolučno zavarivanje feritnih čelika. Standard EN 1011 - 2
Bhadeshia, H.K.D.K. (2006) Steels, Microstructure and properties. Butterworth Heinemann, Elsevir, Third edition
Easterling, K. (1983) Introduction to the physical metallurgy of welding. London: Butterworths
Gerić, K. (2005) Prsline u zavarenim spojevima. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Granjon, H. (1994) Metalurške osnove varjenja. Ljubljana: Zveza društev za varilno tehniko Slovenije, prevod na slovenački P. Štular
Hrivnjak, I. (1982) Zavarljivost čelika. Beograd: Građevinska knjiga
Jovičić, R., Prokić-Cvetković, R., Popović, O., Milošević, N. (2016) Metode za izračunavanje temperatura predgrevanja pri zavarivanju čelika povišene i visoke čvrstoće. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 61, br. 3, str. 113-119
Radović, A. (1985) Zavarljivost i ispitivanje zavarljivosti. u: Monografija Mehanika loma zavarenih spojeva, Beograd: Goša Institut
Ruukki (2014) Hot rolled steel sheets, plates and coils, Welding general. Finland: Ruukki Metals Oy
Sedmak, A., Šijački-Žeravčić, V., Milosavljević, A., Đorđević, V., Vukićević, M. (2000) Mašinski materijali. Beograd: Mašinski fakultet, drugi deo
SRPS EN (2007) Ispitivanja metodama sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala - makroskopsko i mikroskopsko ispitivanje zavarenih spojeva. 1321
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zzk1803101J
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.