Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 60, br. 1, str. 7-14
Sklonost ka krtom lomu simuliranog ZUT-a čelika povišene čvrstoće
aUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
bUniverzitet 'Džemal Bijedić', Mašinski fakultet, Mostar, Federacija BiH
cFakultet za strojništvo, Maribor, Slovenija
dVojnotehnički institut - VTI, Beograd
Ključne reči: zavarivanje mikrolegiranih čelika; mehanika loma zavarenih spojeva; krti lom; sigurnost zavarenih spojeva; ZUT; udarna žilavost; žilavost loma
Sažetak
Ocena sklonosti ka krtom lomu je analizirana ispitivanjem epruveta sa zamornom prslinom u simuliranoj zoni ZUT. Analizirano je kako heterogenost strukture i mehaničkih svojstava različitih zona ZUT, dobijenih simulacijom jednoprolaznog i dvoprolaznog ZUT utiče na pojavu i rast prslina, što omogućava da se kvantitativno izraze parametri koji kontrolišu lokalno deformacijsko ponašanje i rast prsline.
Reference
*** (2002) High strength low alloyed (HSLA) steels. Jesenice: ACRONI
*** (2006) Fracture mechanics toughness tests: Methods for determination of KIc, critical CTOD and critical J values of metallic materials. BS 7448 - Part 1
*** (1997) Fracture mechanics toughness tests: Methods for determination of KIc, critical CTOD and critical J values of welds in metallic materials. BS 7448 - Part 2
Burzić, Z., Sedmak, S., Manjgo, M. (2001) Eksperimentalno određivanje parametara mehanike loma zavarenih spojeva. Integritet i vek konstrukcija, vol. 1, br. 2, str. 97-105
Čamagić, I., Burzić, Z., Sedmak, A., Vasić, N., Ćirković, B., Algool, M.M. (2014) Influence of mechanical properties and microstructural heterogeneity of welded joint constituents on tensile properties and fracture toughness at plane strain, KIC. Integritet i vek konstrukcija, Vol. 14, No. 1, pp. 45-49
Jovičić, R., Algool, M.M., Tatić, U., Popović, O., Lukić, U., Burzić, M. (2014) Storage tank integrity assessment after the removal of weld cracks. Integritet i vek konstrukcija, Vol. 14, No. 1, pp. 35-38
Radović, A. (1984) Zavarljivost i ispitivanje zavarljivosti. u: Treća međunarodna letnja škola mehanike loma, Aranđelovac, str. 211-225
Veljić, D., Radović, N., Sedmak, A., Perović, M. (2010) Tehnologija zavarivanja aluminijumskih legura postupkom zavarivanja trenjem alatom. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 55, br. 1, str. 13-20
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zzk1501007B
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2015.