Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 62, br. 4, str. 1017-1030
Oranizacija i troškovi otkupa, transporta, skladištenja i čuvanja plodova maline
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
cTopola

e-adresabrankal@agrif.bg.ac.rs, bojandi@agrif.bg.ac.rs, milic@polj.uns.ac.rs, zoranmilovancevic@gmail.com
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)
Ruralno tržište rada i ruralna ekonomija Srbije - diverzifikacija dohotka i smanjenje siromaštva (MPNTR - 179028)

Sažetak
Malina, zahvaljujući osobina kojima se odlikuje, pored nutritivnog i zdravstvenog, kroz devizni priliv koji se ostvaruje njenim izvozom, za našu zemlju ima i naročit društveni i ekonomski značaj. S obzirom na činjenicu da kvalitet maline rapidno opada nakon berbe, od izuzetnog je značaja da čitav proces od berbe do skladištenja voća u hladnjačama bude racionalno organizovan, što bi u krajnjoj liniji trebalo da se odrazi i na smanjenje troškova i povećanje vrednosti proizvodnje. Iz tih razloga je predmet istraživanja u radu upravo organizacija čitavog procesa, od otkupa do čuvanja plodova malina u hladnjačama, kao i analiza troškova koji nastaju prilikom realizacije istog. Podaci za izradu rada dobijeni su iz hladnjača koje se bave skladištenjem i čuvanjem maline. Za prikupljanje podataka potrebnih za izradu rada korišćeno je nekoliko metoda i to: metod posmatranja, metod intervjua i metod analize sadržaja. Pored njih, u izradi rada, korišćene su još i metod analize, metod poređenja i metod kalkulacije. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da se troškovi otkupa, transporta i skladištenja plodova maline kreću se od od 1,6 do 1,8 evra po kg, bez čuvanja. Na to se dodaju troškovi lagerovanja koji se kreću od 0,009 do 0,013 evra po kg na mesečnom nivou. Savremena organizacija proizvodnje, kao i komunikacija između proizvođača, otkupljivača, prerađivača i izvoznika, od presudnog je značaja za smanjenje fluktuacije otkupnih i prodajnih cena sveže maline i njenih proizvoda i poboljšanje opšteg finansijskog efekta svih karika koje čine lanac ove privredne aktivnosti. Hladnjače za čuvanje maline, čak i one manjeg kapaciteta, nisu od koristi samo neposrednim učesnicima u lancu od proizvođača do kupca, već predstavljaju i značajan faktor podsticanja ruralnog razvoja i ekonomije zemlje u celini.
Reference
*** (2008) Internal documentation of Business community for fruit and vegetable. Belgrade
*** (2014) Internal documentation of cold storage plants. Municipality of Arilje, June and July
Delgado, A.E., Sun, D. (2001) Heat and mass transfer models for predicting freezing processes – a review. Journal of Food Engineering, 47(3): 157-174
Dimitrijević, B., Ceranić, S. (2011) Razvoj proizvodnje maline u funkciji smanjenja ruralnog siromaštva u republici Srbiji / Development of Raspberry Production Aimed to Decrease Rural Population in the Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, Vol. 58, br. 2, pp. 163-174
Dimitrijević, B. (2009) Organizacioni model kooperative proizvođača malina / Organizational Model of Raspberry Producers Cooperative. Belgrade: Faculty of Agriculture, University of Belgrade, MSc thesis
El-Ramady, R.H., Domokos-Szabolcsy, É., Abdalla, A.N., Taha, S.H., Fári, M. (2015) Postharvest Management of Fruits and Vegetables Storage. Sustainable Agriculture, Vol. 15, pp. 65-152
Food and Agriculture Organization of the United Nations (2005) Freezing of fruits and vegetables: An agri-business alternative for rural and semi-rural areas. Rome, Italy
Ivanović, L. (2009) Ocena ekonomskih efekata u izgradnju kontejnerske hladnjače za čuvanje jabuke / Evaluation of Economic Effects in Constructing Container Cold Storage Plant for Apple Preservation. Novi Sad: Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, MSc thesis
Ivanović, L., Milić, D., Ivanović, S. (2009) Investiranje u hladnjače za voće kao oblik razvojne politike preduzeća. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 4, str. 589-599
Janković, M. (2002) Tehnologija hlađenja (Cooling Technology), General part. Belgrade: Faculty of Agriculture
Johnston, W.A., Nicholson, F.J., Roger, A., Stroud, G.D. (1994) Freezing and refrigerated storage in fisheries. u: Fisheries technical paper 340, FAO
Kalanović-Bulatović, B., Rajić, Z., Ralević, N., Dimitrijević, B. (2003) Prognoziranje proizvodnje maline / Raspberry Production Forecast. u: The 1st Symposium on Raspberry of Serbia and Montenegro with International Participation, Extracts of Notices, Institute for Research in Agriculture Serbia, Scientific Fruit Association of Serbia and Montenegro, pp. 144-145
Kljajić, N. (2012) Ekonomska efikasnost investicija u različitim uslovima proizvodnje maline. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Doktorska disertacija
Kljajić, N. (2014) Efikasnost investicija u proizvodnji maline, Monografija. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Kljajić, N., Vuković, P., Arsić, S. (2013) Tendencies related to the production of raspberries in the Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 1, str. 39-48
Nikolić, M., Milivojević, J. (2010) Jagodaste voćke - tehnologija gajenja / Berry fruits: Growing technology. Čačak: Scientific Fruit Growing Association of Serbia, pp. 249-250
Persson, P.O., Lohndal, G. (1993) Freezing technology. u: Mallett C.P. [ur.] Frozen Food Technology, London, UK: Chapman and Hall
Radosavljević, K. (2008) The market chain of fruit production in Serbia: A case study of raspberry and sour cherry cultivation. Ekonomski anali, vol. 53, br. 177, str. 103-121
Sredojević, Z., Milić, D. (2008) Mogućnost procene rizika poslovanja poljoprivrednog preduzeća. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 1-2, str. 53-56
Tratnik, M., Grgić, I., Pliestić, S. (2006) Organizacijsko-ekonomski koncept zadružne mreže hladnjača za voće i povrće s obiteljskih gospodarstava u Hrvatskoj. u: Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede, Zagreb, Republika Hrvatska: HINUS, pp. 457-466
Veljković, B., Petrović, S., Leposavić, A., Glišić, I. (2006) Profitabilnost proizvodnje maline na području Srbije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 53, br. 4, str. 1013-1022
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1504017K
objavljen u SCIndeksu: 27.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka