Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 7, br. 2, str. 47-60
Ekonomske teorije održanja budžetskog deficita
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresadrimilojevic@gmail.com, ceca@fimek.edu.rs, djordjevic@fimek.edu.rs
Ključne reči: fiskaliteti; porez; preduzeće; finansiranje; budžet; efikasnost
Sažetak
Savremena fiskalna politika prihvatila je filozofiju da budžet sve manje postaje sredstvo nužnih socijalnih funkcija države, a sve više postaje sredstvo razvojne i stabilizacione politike. Politika finansiranja makrobudžeta u fiskalnoj teoriji i politici tretira se kao sinteza politike javnih prihoda i javnih rashoda, kao vrlo efikasan instrument u vođenju stabilizacione politike s jedne, uz istovremenu sintezu mera fiskalne i monetarne politike, u pokretanju ili podsticanju privrednog rasta, s druge strane. Sa druge strane, politika finansiranja mikrobudžeta na nivou privrednog subjekta tretira se kao sinteza politike prihoda privrednog subjekta i javnih prihoda, uz sintezu poslovne politike s jedne, i fiskalne i monetarne politike s druge strane, uz povećanja profita.
Reference
*** List of countries by tax revenue as percentage of GDP. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tax_revenue_as_percentage_of_GDP
*** (2012) Report on public finances in EMU: Economic and financial affairs. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-4.pdf, Commission services
Đorđević, D. (2013) Javne finansije, fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektora. Novi Sad: FIMEK
Jovićević, P., Tepavac, R., Milojević, I. (2008) Structural and dynamic coverage of the budgetary expenditures for financing the defence in the European member states of NATO. Vojno delo, vol. 60, br. 1, str. 197-209
Komazec, S. (2004) Neoliberalizam privatizacija i finansijski kapital. Beograd: Jantar grupa
Milojević, I., Ignjatijević, S., Đorđević, D. (2013) Spatial expression of business risks. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 6, br. 1, str. 10-19
Milojević, I., Mihajlović, M., Cvijanović, M. (2012) Impact of organizational failure of relevance consolidated budget. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 1, str. 63-71
Molnar, D. (2013) Da li je decentralizacija dobra za privredni rast?. Kvartalni monitor, 34, 79-88
Raičević, B. (2006) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Ristić, Ž.L. (2002) Fiskalna strategija. Beograd: Ekonomski fakultet
Štiglić, J. (2007) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Vigvari, A., Raičević, B., Brnjas, Z. (2003) Osnovi teorije državnog budžeta i finansijski poslovi samouprava. Beograd: Evropski Pokret u Srbiji
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp1402047M
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.