Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2020, br. 166, str. 88-103
Rijaliti programi - apsurd medijske slobode ili izraz medijskog tržišta
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti
Ključne reči: rijaliti program; etika medija; medijske slobode; neoliberalizam; medijske politike
Sažetak
Polazeći od premise da je sadržaj medija pretežno određen ekonomskom osnovom sistema u kojima funkcionišu, u radu se ispituje fenomen rijaliti programa kao deo šire tendencije transformacije medijskog prostora u polje sadržaja zabavnog karaktera, što dalje olakšava komodifikaciju celokupne medijske sfere. Koristeći izvore u oblasti medijske politike i etike medija, kao dokumente aktuelnih dešavanja u medijskom prostoru Srbije, analizira se struktura rijaliti programa uz ukazivanje na interesantnu, mada prikrivenu vezu ovog medijskog žanra i normi neoliberalnog radnog okruženja. Osnovni cilj rada je da se istraži u kojoj meri i na koji način se komodifikacijom realnosti i privatnosti ljudi, pod izgovorom ostvarivanja medijske slobode, narušavaju osnovni principi etičkog delovanja medija u društvu.
Reference
*** Je li stvarno lepše s kulturom?. Video dokumentacija debate, održana u Kulturnom centru 'Parobrod'. dostupno na: http://ukstarigrad.rs/je-li-stvamo-lepse-sa-kulturom
*** U ime kulture - peticija za ograničenje rijaliti programa. https://bit.ly/39xWAx7, avgust 2019. god
Centar za istrazivačko novinarstvo Srbije (CINS) Istraživačke priče - finansiranje medija - Pink ponovo dobio kredit od AOFI-ja. https://bit.ly/39ysPw8, avgust 2019. god
Chomsky, N. (1997) Media control: The spectacular achievements of propaganda. Seven Stories Press
Couldry, N. (2008) Reality TV, or the secret theater of neoliberalism: Review of education. Pedagogy, and Cultural Studies, 30(1), rr. 3-13
Couldry, N., Hepp, A. (2016) The mediated construction of reality. Cambridge: Polity Press
Curran, J., Gurevitch, M., Woollacott, J. (1982) The study of the media: Theoretical approaches. u: Bennett M., Curran T., Woollacott J. [ur.] Culture, Society and the Media Gurevitch, London - New York: Routledge
Day, A.L. (2006) Ethics in media communications cases and controversies. Belmont: Thomson Wadsworth
Deery, J. (2004) Reality TV as advertainment. Popular Communication: The International Journal of Media and Culture, 2(1), 1-20
Herman, E.S., Chomsky, N. (1988) Manufacturing consent: The political economy of the mass media. New York: Pantheon press
Korni, D. (1999) Etika informisanja. Beograd: Clio
Lumby, C., Probyn, E., ur. (2004) Remote control, new media, new ethics. Cambridge: Cambridge University Press
Mccarthy, A. (2007) Reality television: A neoliberal theater of suffering. Social Text, 93(25), pp. 17-41
Radio televizija Srbije Crvena linija - o sadašnjosti i budućnosti rijalitija u regionu. https://bit.ly/2TH9NNm, jul 2019. god
Regulatorno telo za elektronske medije (2016) Pravilnik o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa. Sl. glasnik RS, br. 46, https://bit.ly/3cCjtRP, jul 2019. god
Regulatorno telo za elektronske medije Pravilnik o oglašavanju i sponzorstvu u elektronskim medijima. https://bit. ly/3aF8wgO, jul 2019. god
Regulatorno telo za elektronske medije Obavezujuće uputstvo o rijaliti programima. https://bit.ly/2wGU3lq, avgust 2019. god
Regulatorno telo za elektronske medije Preporuka u vezi sa rijaliti programima. https://bit.ly/2VTWsnJ, avgust 2019. god
Regulatorno telo za elektronske medije Analiza - rijaliti TV programi 2. https://bit.ly/3aNhg4z, jul 2019. god
Regulatorno telo za elektronske medije (2015) Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga. Sl. glasnik RS, br. 25, https://bit.ly/38uGFOQ, jul 2019. god
Regulatorno telo za elektronske medije Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga. https://bit.ly/3cDlMUN, jul 2019. god
SEECult.org Prepiska Vukosavljevića i Mitrovića. https://bit.ly/2wGTZCc, avgust 2019. god
Tjurou, Dž. (2009) Mediji danas - uvod u masovne komunikacije, II. Beograd: Clio
Vuksanović, D. (2011) Filozofija medija - ontologija, estetika, kritika II. Beograd: Institut FDU
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2066088D
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.