Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 39  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 37, br. 4, str. 59-67
Efekti produženog dejstva primene meliorativnog sistema obrade zemljišta teškog mehaničkog sastava u proizvodnji ratarskih kultura
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku
bInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun

e-adresapaja@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Sažetak
U Srbiji ima oko 400.000 ha zemljišta teškog mehaničkog sastava, a najveći deo tih proizvodnih površina se nalazi pod ratarskim kulturama. Višegodišnja obrada zemljišta konvencionalnim metodama (pomoću raonog pluga) i velikog broja prolaza sredstava mehanizacije na ovom tipu zemljišta izaziva stvaranje podoraničnog vodonepropusnog sloja, sa puno negativnih posledica u ratarskoj proizvodnji. Ovo istraživanje je usmereno ka definisanju uticaja meliorativne obrade zemljišta teškog mehaničkog sastava i produženog dejstva iste na distribuciju azota i vlage u zemljištu, kao i prinos glavnih ratarskih kultura u uslovima suvog ratarenja. Primetna je veća prosečna vlažnosti zemljišta kod tretmana ATS, i to za 1,25% u odnosu na CT tretman. Najveća razlika u prinosima između ATS i CT tretmana je uočena 2009-10 godine u proizvodnji pšenice, gde je razlika iznosila 26,5% u korist ATS tretmana. Najveća razlika u prinosima je ostvarena u godini sa najvećom količinom padavina ostvarenih tokom vegetativnog perioda proizvodnje pšenice.
Reference
Abu-Hamdeh, N.H. (2003) Compaction and Subsoiling Effects on Corn Growth and Soil Bulk Density. Soil Science Society of America Journal, 67(4): 1213
Bošnjak, Đ., Dragović, S., Hadžić, V., Babović, D., Kostić, N., Burlica, Č., Đorović, M., Pejković, M., Mihailović, D.T., Stojanović, S., Vasić, G., Stričević, R., i dr. (1997) Metode istraživanja i odredjivanja fizičkih svojstava zemljišta. Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta, Komisija za fiziku zemljišta
Ercegović, Đ.T., Gligorević, K.B., Kovačević, D.Đ., Raičević, D.M., Vukić, Đ.R., Oljača, M.V., Pajić, M.B., Radojević, R.L. (2010) Rezultati istraživanja višegodišnje primene nove linije mašina i oruđa za uređenje zemljišta po površini i dubini. Journal of Agricultural Sciences, 55(2): 165-181
Kovačević, D., Dolijanović, Ž., Oljača, M.V., Oljača, J. (2009) Uticaj meliorativne obrade na neke fizičke osobine zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 2, str. 35-42
Kovačević, D., Oljača, S., Dolijanović, Ž., Oljača, M. (2008) Uticaj savremenih sistema obrade zemljišta na prinos važnijih ratarskih useva. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 2, str. 73-80
Kovačević, D., Oljača, S., Dolijanović, Ž., Oljača, M. (2012) The effect of ameliorative tillage on some important soil physical properties and grain yield of sunflower, maize and winter wheat
Molnar, I., Džilitov, S., Vučković, R. (1979) Uticaj meliorativne obrade na promene nekih fizičkih osobina beskarbonantne ritske crnice. Zemljište i biljka, vol. 28, br. 3, str. 177-190
Oljača, S.I., Dolijanović, Ž.K. (2003) Praktikum iz agroekologije. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Petosic, D., Kovacevic, V., Josipovic, M. (2003) Phosphorus availability in hydromorphic soils oh Eastern Croatia. Plant Soil Environ, 49, 394-401
Radojević, R., Raičević, D., Oljača, M.V., Gligorević, K., Pajić, M. (2006) Uticaj jesenje obrade na sabijanje teških zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 2, str. 63-71
Raičević, D., Ercegović, Đ., Marković, D.D., Oljača, M.V. (1997) Primena oruđa i mašina sa vibracionim radnim telima u obradi zemljišta, efekti i posledice. u: Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta, 127-135
Raičević, D., Radojević, R., Ercegović, Đ., Oljača, M.V., Pajić, M. (2005) Razvoj poljoprivredne tehnike za primenu novih tehnologija u procesima eksploatacije teških zemljišta, efekti i posledice. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 1, str. 1-8
Reeves, D.W., Touchton, J.T. (1986) Subsoiling for Nitrogen Applications to Corn Grown in a Conservation Tillage System1. Agronomy Journal, 78(5): 921
Sainju, U.M., Whitehead, W.F., Singh, B.P., Wang, S. (2006) Tillage, cover crops, and nitrogen fertilization effects on soil nitrogen and cotton and sorghum yields. European Journal of Agronomy, 25(4): 372-382
Scharpf, H.C., Wehrmann, J. (1975) Die Bedeutung des Mineralstickstoffvorrates des Bodens zu Vegetationsbeginn fur die Bemessung der N-Dungung zu Winterweizen. Landw. Forsch. Sonderheft - Kongressband, 32, 100-114
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka