Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 39  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 36, br. 2, str. 87-96
Analiza energetske efikasnosti sušenja semenskog kukuruza u Institutu za kukuruz 'Zemun Polje' u Zemunu
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku
bInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
cUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresaivan@agrif.bg.ac.rs
Sažetak
U ovom radu je analizirana i ispitana energetska efikasnost sušenja semenskog kukuruza u doradnom centru Instituta za kukuruz 'Zemun Polje' u Zemunu. Podaci o radu starog sistema sušenja koji je kao energent koristio prirodni gas, analizirani su i upoređeni sa energetskim parametrima novog sistema, koji kao energent koristi usitnjeni oklasak dobijen u procesu krunjenja semenskog kukuruza. Rad se takođe bavi i razmatranjem ekoloških aspekata korišćenja oklaska kao goriva i tehno-ekonomskom opravdanošću primene ovakvog sistema sušenja.
Reference
Brkić, M., i dr. (2007) Potencijali i mogućnosti briketiranja i peletiranja otpadne biomase na teritoriji pokrajine Vojvodine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Studija
Brkić, M., Janić, T. (2000) Analiza efikasnosti i kvaliteta rada sušara za semenski kukuruz. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 4, br. 1-2, str. 18-21
Đorđević, B.D., Valent, V.J., Šerbanović, S.P. (2000) Termodinamika sa termotehnikom. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet / TMF
GasTel d.o.o (2008) Tipičan sastav prirodnog gasa. Dostupno na: http://www.gastel.rs/prirodni-gas.html, datum pristupa: 01.11.2011
Magó, L., Topisirović, G., Oljača, S., Oljača, M.V. (2010) Potencijal čvrste biomase iz poljoprivrede u Mađarskoj i Srbiji. Poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 4, str. 35-45
Radojević, R., Živković, M., Radivojević, D., Božić, S. (2007) Stanje i mogućnosti korišćenja biomase kao obnovljivog izvora energije. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 2, str. 79-86
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2012.

Povezani članci

Tehnika - Rudar geol metal (2009)
Termodinamička analiza sagorevanja metana
Živković Marija

Savr poljopriv tehnika (2007)
Energetska efikasnost sušenja semenskog kukuruza u klipu sopstvenim oklaskom
Brkić Miladin, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2011)
Unapređenje procesa sušenja semenskog kukuruza u klipu
Lučić Slobodan, i dr.

prikaži sve [16]