Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 1, str. 1-15
Međusobni odnos Evropske konvencije o ljudskim pravima i Arhuske konvencije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaR.Etinski@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Sažetak
Evropska konvencija o ljudskim pravima i Arhuska konvencija pružaju međunarodnu zaštitu ljudskim pravima, prva kao opšta konvencija o ljudskim pravima, a druga kao specijalizovana za neka ljudska prava u stvarima zaštite životne sredine. Ispitivan je međusobni odnos dve konvencije kako ga je Evropski sud za ljudska prava uspostavio u predmetu Taškin (Taşkın). Tumačeći član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima o pravu na privatnost i razmatrajući procesne obaveze koje su ovim članom predviđene za ugovornice, Evropski sud za ljudska prava se pozvao na odgovarajuće propise Arhuske konvencije. Imajući u vidu pomenute propise, običajna pravila o proceni uticaja na životnu sredinu i svoju raniju praksu o nalaženju ravnoteže između privatnog interesa pojedinca i javnog interesa zajednice, Evropski sud za ljudska prava je uspostavio standard odgovarajuće težine, koju javne vlasti ugovornica treba da pridaju komentarima i interesima javnosti u procesu odlučivanja o projektu koji može da ugrozi životnu sredinu. Težina koju javne vlasti treba da pridaju komentarima i interesima javnosti treba da odgovara važnost interesa koju javnost štiti. Sudska kontrola nad učešćem javnosti u procesu odlučivanja treba da obuhvati i to da li su nacionalne vlasti dale odgovarajuću težinu komentarima i interesima javnosti. Evropski sud za ljudska prava traži tako da ugovornice pridaju veći značaj komentarima i interesima javnosti u procesu odlučivanja, proširuje time sadržaj član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima već i povećava delotvornost odgovarajućih propisa Arhuske konvencije.
Reference
*** (2013) Zbornik radova pravnog fakulteta u Novom Sadu, 3, pp. 391 – 410
Dupuy, P.M. (2011) Evolutionary interpretation of treaties: Between memory and prophecy. u: Cannizzaro E. [ur.] The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention, pp. 133-136
Dzehtsiarou, K. (2011) Consensus and European the Evolutive Interpretation of the European Convention on Human Rights. German Law Journal, 10, p. 1730
Đajić, S. (2012) Pravo na zdravu životnu sredinu i Evropski sud za ljudska prava. Pravni život, br. 12, IV, 277-290
Etinski, R. (2013) Specific features of human rights guaranteed by the Aarhus Convention. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 79-92
Etinski, R., Đajic, S. (2015) Direct effect of the European Convention on Human Rights. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 63, br. 3, str. 91-111
Etinski, R.M. (2017) Sredstva tumačenja međunarodnih ugovora i determinante njihovog značaja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1177-1206
Krstić, I. (2012) Zaštita životne sredine u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava. Pravni život, br. 9, I/, 645-661
Letsas, G. (2004) The Truth in Autonomous Concepts: How To Interpret the ECHR. European Journal of International Law, 15(2): 279-305
Letsas, G. (2010) Strasbourg's Interpretive Ethic: Lessons for the International Lawyer. European Journal of International Law, 21(3): 509-541
Lydgate, E.B. (2012) Sustainable development in the WTO: from mutual supportiveness to balancing. World Trade Review, 11(04): 621-639
Mowbray, A. (2005) The Creativity of the European Court of Human Rights. Human Rights Law Review, 5(1): 57-79
Pavoni, R. (2010) Mutual Supportiveness as a Principle of Interpretation and Law-Making: A Watershed for the 'WTO-and-Competing-Regimes' Debate?. European Journal of International Law, 21(3): 649-679
Prebensen, S.C. (2000) Evolutive interpretation of the European Convention on Human Rights. u: Mahoney P., et al. [ur.] Protecting Human Rights: The European Perspective, p. 1123
Rozakis, C.L. (2005-2006) The European Judgeas Comparatist. Tulane Law Review, p. 257
Tubić, B. Načelo održivog razvoja u međunarodnim pravnim aktima i praksi Međunarodnog suda
Verschuuren, J. (2006/2015) Sustainable development and the nature of environmental legal principles. PER/PELJ, 1, p. 215
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-17370
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0