Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[5]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 1, str. 9-37
Sredstva tumačenja i njihovi međusobni odnosi
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaR.Etinski@pf.uns
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Ključne reči: tumačenje; međunarodni ugovori
Sažetak
Članovima 31 i 32 Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora određeni su neki autentični i dopunski načini tumačenja međunarodnih ugovora. Tokom procesa kodifikacije u Komisiji za međunarodno pravo određivanje tih načina nije bilo predmet razlika između članova Komisije ili između država, ali određivanje reda prioriteta među njima jeste bilo. Na kraju Komisija za međunarodno pravo je zauzela stav da svi autentični načini treba da budu primenjeni i da će njihova uzajamna interakcija voditi do pravno relevantnog tumačenja. Danas međunarodna sudska tela ne slede ovaj stav. Ona biraju neka od raspoloživih autentičnih i dopunskih sredstava i daju im različitu težinu. Takva praksa tumačenja može da služi aequum et bonum, ali može i da se izokrene u interpretativni ad-hokizam. Uzroke i posledice bi trebalo istražiti. Otkrivanje izvesne pravilnosti u pogledu faktora koji određuju izbor i težinu različitih načina bi moglo da poveća pravu izvesnost i predvidljivost, što bi bilo dobro za vladavinu prava.
Reference
*** (1970) u: United Nations conference on the law of treaties, second session, Vienna, 9 April - 22 May 1969, New York: United Nations, Official Records, Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the Committee of the Whole, 58
*** (1964) Report of the International Law Commission covering the work of its sixteenth session, 11 May - 24 July 1964. Yearbook of the International Law Commission, A/5809, 2, 199
*** (1966) Report of the International Law Commission on the work of its eighteenth session, Geneva, 4 May - 19 July 1966. Yearbook of the International Law Commission, 2, 336
*** (2015) Report of the International law commission. New York, Sixty-seventh session, (4 May-5 June and 6 July-7 August 2015), p. 86
*** (1950) Annuaire de l lnstitut de Droit International, Vol. 43, tome 1, p. 438
Dzehtsiarou, K., Consensus, and E. (2011) the Evolutive Interpretation of the European Convention on Human Rights. German Law Journal, 12, 1733
Đajić, S.V. (2015) O ciljnom tumačenju međunarodnih ugovora o zaštiti stranih ulaganja - od preambule do preambule. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 2, str. 577-595
Etinski, R. (2015) Subsequent practice in the application of the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms as a means of its interpretation. u: Harmonization of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law, Thematic Collection of Papers, Novi Sad, vol. III, 17-35
Linderfalk, U. (2015) Is Treaty Interpretation an Art or a Science? International Law and Rational Decision Making. European Journal of International Law, 26(1): 169-189
Nolte, G. (2013) u: International Law Commission, sixty-fifth session, Geneva, 6 May-7 June and 8 July-9 August 2013, A/CN.4/660, pp. 7-12, Special Rapporteur
Nolte, G. (2014) u: International Law Commission Sixty-sixth session Geneva, 5 May-6 June and 7 July-8 August 2014, A/CN.4/671, Special Rapporteur
Nolte, G. (2015) Third report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties. u: International Law Commission Sixty-seventh session Geneva, 4 May-5 June and 6 July-7 August 2015, Special Rapporteur, A/CN.4/683
Waldock, H. The third report on the law of treaties. Yearbook of the International Law Commission, Special Rapporteur of the International Law Commission, Doc A/CN.4/167 and Add. 1-3, 2/1964, 54, para 7
Wright, Q. (1929) The Interpretation of Multilateral Treaties. American Journal of International Law, 23(1): 94
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-10844
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0