Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 19  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 7, str. 29-32
Pedijatrijski vanbolnički srčani zastoj – EuReCa Srbija
aDom zdravlja, Služba za hitnu medicinsku pomoć, Subotica
bZavod za hitnu medicinsku pomoć, Novi Sad

e-adresakornelijajaksic@yahoo.com
Ključne reči: kardiopulmonalna reanimacija; pedijatrijski vanbolnički srčani zastoj; EuReCa Srbija; Hitna medicinska pomoć
Sažetak
Cilj: Prikupljanje demografskih podataka o pedijatrijskom vanbolničkom srčanom zastoju u Srbiji tokom dve godine: u vremenskom periodu od 01. januara 2015. do 31. decembra 2016. godine. Metod: Prospektivna, observaciona studija prikupljanja podataka putem jedinstvenog upitnika koji se bazira na Utstein smernicama i unose se u jedinstvenu bazu podataka na internet adresi www.eureca.rs. Analiza se odnosi samo na vanbolnički srčani zastoj u dečijem uzrastu, do 18 godina starosti. Rezultati: Incidenca pedijatrijskog vanbolničkog srčanog zastoja na prikupljenom materijalu je 27 (3,2/100.000 stanovnika) odn. 1% u odnosu na ukupnu incidencu srčanih zastoja u kojima je intervenisala HMP. Broj započetih kardio-pulmonalnih reanimacija je 9, odn. 1,05/100000. Srednja dob bila je 7,33 godina, 36% bilo mlađe od 18 meseci. Po etiologiji dominirali su kardiološki uzroci 4, nekardiološki 2, trauma 1, ostalo nije zabeleženo. Mesto nastanka je najčešće prebivalište N= 6. Inicijalni ritam je kod svih 9 pacijenata nešokabilni. Pedijatrijski vanbolnički srčani zastoj je osvedočen kod 6 pacijenata, a samo u 2 slučaja je započeto pružanje osnovnih mera životne podrške od strane očevica, pre dolaska ekipe hitne medicinske pomoći. Kod 1 pacijenta je vođen telefonski asistirani KPR od strane dispečera HMP. Spontana srčana cirkulacija nije uspostavljena ni kod jednog deteta, a sa merama KPR u bolničku ustanovu je preveženo 5. O otpustu iz bolnice i preživljavanju nakon 1 meseca-nema verodostojnih podataka. Zaključak: Iako je pedijatrijski vanbolnički srčani zastoj mnogo ređi u odnosu na odraslo stanovništvo, predstavlja veliki zdravstveni problem. Lanac preživljavanja se fokusira na pružanju mera osnovne životne podrške od strane svedoka-očevidaca pre dolaska ekipa hitne medicinske pomoći. KPR dece treba da znaju pre svega roditelji a i svi drugi akteri koji brinu o deci: vaspitačice, učitelji, nastavnici, treneri. Veoma je važno raditi na podizanju nivoa svesti građana uopšte da shvate značaj mera osnovne životne podrške. Neophodne su kontinuirane medicinske edukacije za osnovne i napredne mere životne podrške dece (PALS), obezbediti im redovne treninge i retreninge, a zdravstvene ustanove treba da obezbede odgovarajuću opremu za resuscitaciju prilagođeno dečijem uzrastu.
Reference
Atkins, D. L., Everson-Stewart, S., Sears, G. K., Daya, M., Osmond, M. H., Warden, C. R., Berg, R. A. (2009) Epidemiology and Outcomes From Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Children: The Resuscitation Outcomes Consortium Epistry-Cardiac Arrest. Circulation, 119(11): 1484-1491
Jakšić-Horvat, K., Budimski, M., Momirović-Stojković, M., Fišer, Z. (2015) EuReCa Serbia One 2014: Research center Vojvodina: Results of the research Vojvodina - Serbia October 2014. ABC - časopis urgentne medicine, vol. 15, br. 3, str. 37-44
Kamarainen, A. (2010) Out-of-hospital cardiac arrests in children. Journal of Emergencies, Trauma, and Shock, 3(3): 273
Kessler, S.K., Topjian, A.A., Gutierrez-Colina, A.M., Ichord, R.N., Donnelly, M., Nadkarni, V.M., Berg, R.A., Dlugos, D.J., Clancy, R.R., Abend, N.S. (2011) Short-term outcome prediction by electroencephalographic features in children treated with therapeutic hypothermia after cardiac arrest. Neurocritical care, 14(1): 37-43
Maconochie, I.K., Bingham, R., Eich, C., López-Herce, J., Rodríguez-Núñez, A., Rajka, T., van de Voorde, P., Zideman, D.A., Biarent, D., Monsieurs, K.G., Nolan, J.P. (2015) European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation, 95: 223-248
Moler, F.W., Donaldson, A., Meert, K., Dean, J. M. (2011) Out-of-hospital pediatric cardiac arrest: Some clarifications needed. Critical Care Medicine, 39(5): 1237-1238
Topjian, A.A., Nadkarni, V.M., Berg, R.A. (2009) Cardiopulmonary resuscitation in children. Current Opinion in Critical Care, 15(3): 203-208
Wik, L., Kramer-Johansen, J., Myklebust, H., Sørebø, H., Svensson, L., Fellows, B., Steen, P.A. (2005) Quality of cardiopulmonary resuscitation during out-of-hospital cardiac arrest. JAMA, 293(3): 299-304
Young, K.D., Gausche-Hill, M., McClung, C.D., Lewis, R.J. (2004) A prospective, population-based study of the epidemiology and outcome of out-of-hospital pediatric cardiopulmonary arrest. Pediatrics, 114(1): 157-64
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/JRB1707005J
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

J Resuscitatio Balcan (2020)
KPR pružena od strane laika - EuReCa_ Srbija 2014-2019
Lazić Aleksandra, i dr.