Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 6 od 12  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 68, br. 1, str. 36-44
Predlog mera desalinizacije ekstremno zaslanjenih zemljišta Vojvodine
a'Meling' Ltd. Comp., Belgrade-Zemun
bMegatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
cRuding engineering ltd., Belgrade

e-adresamelingzezelj@gmail.com, z.hojka@yahoo.com, pdimovski2@gmail.com
Ključne reči: reklamacija zemljišta; slatine; salinitet; alkalitet; inicijalno ispiranje soli; mehanička reklamacija
Sažetak
Cilj istraživanja je, utvrđivanje metoda i tehnoloških postupaka desalinizacije zemljištu visokog saliniteta, gde jer ECo < 40 mmhos/cm na 25oC. Bitan kriterijum izbora prioriteta u reklamaciji slatina je i investiciona vrednost po 1 ha meliorisane površine. Ova grupa zamljišta zahteva veliki obim reklamativnih mera, pa je i cena izvođenja reklamativnih radova visoka. Uslova realizacije procesa kompeksnih melioracija je postojanje irigacionodrenažnih sistema sa adekvatnom infrastrukturom za navodnjavanje, sa otvorenm kolektorska mrežom i poljskom drenažom. Dinamika tehnološkog postupka reklamacije zemljišta traje 24 meseca. Razlika između trajanja reklamativnog postuopka je u vremenu trajanja inicijalnog ispiranja, što je određeno brojem ispirnih normi-aplikacija, te intervalima između aplikacija. U slučaju Klase III - zemljišta ekstremnog saliniteta, vreme ispiranja jedinice površine je 80 dana (Vojvodina). Skraćena dinamika inicijalnog ispiranja soli, znači i manji obim mehaničke reklamacije pre i u toku perioda ispiranja, kao i redukovanje radova na izradi unutrašnje infrastrukture, što je uzrokovana brojem ispirnih normi, kao i smanjenjog obima kontrole saliniteta.
Reference
Allison, L.E.:. (1956) Soil and plant responses to VAMA and HPANsoil conditions in the presenceof high exchangeable sodium. Soil Sci. of Amer. Proceed, vol. 20, No.2
Belić, M. (1999) Uticaj meliorativnih mera na adsorptivni kompleks solonjeca. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Boul, S., et al. (1973) Soil genesa and Classification. Ames: Iowa State Univer. Press
Ćirić, M. (1991) Pedologija. Sarajevo: Svijetlost
Dieleman, P.J. (1973) Reclamation of Salt affected Soils. Wageningen: International Institute for Land Reclamation and Improvement
Dobrenov, V. (1975) Vodna svojstva slatina Severnog Banata sa gledišta uređenja njihovog vodnog režima. Zbornik za prirodne nauke Matice srpske, sv. 49
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/ZemBilj1901036Q
objavljen u SCIndeksu: 15.08.2019.
Creative Commons License 4.0