Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 45, br. 2, str. 59-69
Uporedna analiza modela reklamativne proizvodnje kao integralnog dela melioracija višeslojnih zemljišta
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
b'Meling' Ltd. Comp., Belgrade-Zemun

e-adresamelingzezelj@gmail.com
Sažetak
Kompleksne melioracije zemljiša su sprovedene u okviru dve fundamantalne faze, u toku dvogodišnjeg perioda: Inicijalno ispiranje soli i ispiranje soli iz zemljišta u toku prelazne-ereklamativne proizvodnje. Predmetna istraživanja, primenjeni metodi-modeli, te ostvareni rezultati predstavljajku integralni deo kompletnih eksperimentalnih istraživanja kompleksnih melioracija zasoljenih zemljištaof (ostvarenih 1985, 2001 i 2007 God,). Prelaznureklamativnu proizvodnju treba planirati na svim onim površinaman na kojima je postignut stepen saliniteta < 4 mmhos/cm. Fundamentalni zadatci reklamativne proizvodnje su: Povećanje efikasnodti desalinizacije zemljišta, postizanje adekvatnog nivoa zemljišne plodnosti, humifikacije AC horizonta zaoravanjem zelene organske mase, poboljšanje vodno-fizičkih osobina i strukture zemljišta, uspostavljanje mikrobiološke aktivnosti sredine. Izbor optimalnog modela prelazne-reklamativne proizvodnje izvršen je na osnovu: a. Analiza i izbor optimalnog modela rotacije useva.b.Analiza varijanti tehnologije gajenja useva reklamativne proizvodnje. c. Vrste i metodi navodnjavanja useva reklamativne proizvodnje. Po realizaciji II faze reklamacije zemljišta, sve zemljišne klase na tretiranoj površini mogu se uvesti u redovnu, stabilnu proizvodnju, u okviru kojih se mogu gajiti sve biljne vrste, što je ostvaren fundamentalni zadatak kompleksnih melioracija-desalinizacije zaslanjenih zemljišta.
Reference
Aboukhaled, A. (1972) Crop water requirements. u: Irrigation and Drainage paper 13, Water Use and irrigation water Use, Seminar, Damascus, Rome: FAO
Beltron, J.J. (1978) Drainage and reclamation of Salr affected Soils of Rardenas area. Wageningen, Holland: International Institute for Land reclamation
Blaney, H.F., Criddle, W.D. (1950) Determining water requirements in irrigation areas from climatological and irrigation data. USA, USDA (SCS) TP-96, 489
Blaney, H.F., Criddle, W.D. (1962) Determining consumptive use and irrigation water requirements. USDA (ARS) Tech Bull, 1275, 59p
Dieleman, P.J. (1973) Reclamation of salt effected soils in Iraq. Wageningen: Internat. Inst. for Land reclamation and Improvement, 175p
Gračanin, M. (1964) Priručnik za tipološko istrživanje i kartiranje vegetacie. Zagreb
Molnar, I., Hadžić, V., Jenovai, Z. (1989) Rezultati istraživanja melioracija halomorfnih zemljišta i mogućnosti gajenja različitih useva. Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 50
Taylor, D.V. (1982) Fundamnetals of Soil Mechanics. San Francisco Univ, 10
Žeželj, B. (2013) Metode kompleksnih melioracija zasoljenih zemljista aridnih I semi-aridnih reiona, sa apiokacijom na ekvivalentna zemljišta i uslove Srbije. Bačka Topla: Megatrend University, Faculty of Biofarming, Ph. disertation
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1902059Q
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2020.