Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 41, br. 2, str. 85-94
Analiza primene diferentnih modela prelazne-reklamative proizvodnje, uslov komplesnih melioracija zasoljenih
a'Meling' Ltd. Comp. Owner-Manager, Belgrade
bMegatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
cMegatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd

e-adresamelingzezelj@gmail.com
Sažetak
Kompleksne melioracije zemljiša su sprovedene u okviru dve fundamantalne faze, u toku dvogodišnjeg perioda: Inicijalno ispiranje soli i ispiranje soli iz zemljišta u toku prelazne-ereklamativne proizvodnje. Predmetna istraživanja, primenjeni metodi-modeli, te ostvareni rezultati predstavljajku integralni deo kompletnih eksperimentalnih istraživanja kompleksnih melioracija zasoljenih zemljištaof (ostvarenih 1985, 2001 i 2007 god,). Prelaznu-reklamativnu proizvodnju treba planirati na svim onim površinaman na kojima je postignut stepen saliniteta < 4 mmhos/cm. Fundamentalni zadatci reklamativne proizvodnje su: Povećanje efikasnodti desalinizacije zemljišta, postizanje adekvatnog nivoa zemljišne plodnosti, humifikacije AC horizonta zaoravanjem zelene organske mase, poboljšanje vodno-fizičkih osobina i strukture zemljišta, uspostavljanje mikrobiološke aktivnosti sredine. Izbor optimalnog modela prelazne-reklamativne proizvodnje izvršen je na osnovu: a. Analiza i izbor optimalnog modela rotacije useva.b.Analiza varijanti tehnologije gajenja useva reklamativne proizvodnje. c. Vrste i metodi navodnjavanja useva reklamativne proizvodnje. Po realizaciji II faze reklamacije zemljišta, sve zemljišne klase na tretiranoj površini mogu se uvesti u redovnu, stabilnu proizvodnju, u okviru kojih se mogu gajiti sve biljne vrste, što je ostvaren fundamentalni zadatak kompleksnih melioracija-desalinizacije zaaslanjenih zemljišta.
Reference
Aboukhaled, A. (1972) Crop water requirements. u: Irrigation and Drainage paper 13, Water Use and irrigation water Use, Seminar, Damascus, Rome, Italy: FAO
Beltron, J.J. (1978) Drainage and reclamation of salr affected soils of rardenas area. Wageningen, Holland: International Institute for Land reclamation
Blaney, H.F., Criddle, W.D. (1950) Determining water requirements in irrigation areas from climatological and irrigation data. USA, USDA (SCS) TP-96, 489
Blaney, H.F., Criddle, W.D. (1962) Determining consumptive use and irrigation water requirements. USDA (ARS) Tech. Bull, 1275, 59 p, USA
Dieleman, P.J. (1973) Reclamation of salt effected soils in Iraq. Wageningen, Holland: Internat. Inst. for Land reclamation and Improvement, 175 p
Gračanin, M. (1964) Priručnik za tipološko istrživanje i kartiranje vegetacie. Zagreb, Croatia
Molnar, I., Hadžić, V., Jenovai, Z. (1989) Rezultati istraživanja melioracija halomorfnih zemljišta i mogućnosti gajenja različitih useva. Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 50
Taylor, D.V. (1982) Fundamnetals of Soil Mechanics. USA: San Francisco Univ, 10
Žeželj, B. (2013) Metode kompleksnih melioracija zasoljenih zemljista aridnih I semi-aridnih reiona, sa apiokacijom na ekvivalentna zemljišta i uslove Srbije. Bačka Topla: Faculty of Biofarming, Megatrend University, Ph. disertation
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1502085Z
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2018.