Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 22, br. 3, str. 143-144
Proizvodnja, prijem i dorada semena soje u 2017. godini
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresamiladin.kostic@ifvcns.ns.ac.rs
Ključne reči: soja; proizvodnja; žetva; dorada
Sažetak
Za razliku od rekordne proizvodnje soje u 2016. godini, koju su pratili izuzetno povoljni klimatski uslovi spoljne sredine, za 2017. ne može se reći da je pogodovala proizvodnji ove biljne vrste. Zbog veoma hladnog i kišnog proleća, period klijanja i nicanja značajno je produžen, međutim, zahvaljujući kvalitetnom semenu, usevi su dobro ponikli, pri čemu su ostvareni željeni sklopovi. Početak vegetacionog perioda obeležen je obilnijim padavinama i temperaturom vazduha koja je bila na nivou višegodišnjeg proseka. Međutim, period formiranja mahuna i kasnije nalivanja semena (kritični period) bio je sušan i praćen visokim temperaturama vazduha, što je imalo negativne posledice po formiranje prinosa. Zbog toga je ostvareni prosečni prinos soje od oko 1,5 t/ha bio manji za više od 50% u odnosu na 2016. godinu. Žetva soje započela je krajem avgusta meseca, a ovaj posao završen je tokom septembra. Vlažnost požnjevenog semena bila je u rasponu od 7,1% do 13,9%. Ipak, najveći deo semena zaprimljen je u doranim centrima sa vlažnošću između 9% i 12%, što je jako važno s obzirom na mehaničke osobine semena soje. Najveći deo semena požnjeven je sa klijavošću većom od 85%. Na kraju, može se zaključiti da je ostvareni kvalitet naturalnog semena dobar, a da će požnjevena količina semena nakon dorade biti dovoljna za setvu soje u 2018. godini. Dorada semena soje počela je na vreme i bez većih problema. Prve analize kvaliteta dorađenog semena potvrđuju očekivanja da će proizvođači soje ove godine imati na raspolaganju kvalitetno seme.
Reference
*** (1987) Rulebook on Quality of Seeds of Agricultural Plants. Official Gazette of SFRY, No. 47/87
Đukić, V., Zlatica, M., Balešević-Tubić, S., Miladinović, J., Đorđević, V., Valan, D., Petrović, K. (2018) Critical moments in soybean production. u: Proceedings of the 52nd Conference of Agronomists and Farmers of Serbia (SAPS) and 1. Counseling of Agronomists of the Republic of Serbia and the Republic of Srpska, Zlatibor, 21-27. January, Novi Sad: Institute of Field and Vegetable Crops, 34-44. ISBN: 978-86-80417-78-3
Kostić, M. (2016) Effect of soybean cultivar, moisture content and seed fraction on selected seed physical properties. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, 27-28; M. Sc. Thesis
Kostić, M., Balešević-Tubić, S., Tatić, M., Đorđević, V., Lončarević, V., Đukić, V., Ilić, A. (2013) Soybean seed germination and initial seedling growth as affected by seed size. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 17, br. 3, str. 127-129
Miladinović, J., Vidić, M., Balešević-Tubić, S., Đukić, V., Đorđević, V., Petrović, K., Zlatica, M., Ćeran, M. (2017) Soya in 2016. u: Proceedings of the 51st Conference of Agronomists and Farmers of Serbia, Novi Sad: Institute of Field and Vegetable Crops, 11-20
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/JPEA1803143K
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka