Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Diabetes melitus usmerava diferencijaciju NKT ćelija u pravcu tip 2 i regulatornog fenotipa
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Centar za molekulsku medicinu i istraživane matičnih ćelija
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za farmakologiju i toksikologiju
cUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za fiziologiju

e-adresaivanjovanovic77@gmail.com
Ključne reči: dijabetes; hiperglikemija; oksidativni stres; NKT ćelije
Sažetak
Dijabetes melitus je hronično oboljenje koje se karakteriše hiperglikemijom. Hiperglikemija utiče na funkciju mitohondrija, pojačava oksidativni stres i time podstiče produkciju kiseoničnih slobodnih radikala. Ranije studije su pokazale da kiseonični slobodni radikali igraju važnu ulogu u razvoju mnogih bolesti. Hiperglikemija utiče na funcionalni fenotip monocita, makrofaga, NK ćelija i CD8+T limfocita. Cilj istraživanja je bio ispitati da li hiperglikemija utiče na funcionalni fenotip NKT ćelija. Dijabetes melitus je indukovan BALB/C miševima jednom dozom streptozotocina intraperitonealno u dozi od 170 mg/kg. Broj i funkcionalni fenotip NKT ćelija je analiziran protočnom citometrijom 28. dana nakon indukcije dijabetesa. Dijabetes je povećao produkciju antioksidantnih enzima, katalaze i superoksid dizmutaze. Dijabetes i pojačan oksidativni stres su smanjili ukupan broj NKT ćelija u slezini hiperglikemičnih miševa, dok se procenat NKp46+NKT ćelija i NKT ćelija koje produkuju IFN-γ u slezini nije značajno razlikovao u poređenju sa normoglikemičnim miševima. Međutim, hiperglikemični miševi su imali veću procentualnu zastupljenost NKT ćelija koje eksprimiraju KLRG-1 i produkuju TGF-β, IL-4, and IL-5, dok je učestalost IL-17+ NKT ćelija bila značajno manja u poređenju sa normoglikemičnim miševima. Rezultati ukazuju da dijabetes melitus pojačava oksidativni stres i usmerava polarizaciju NKT ćelija ka tipu 2 i regulatornom fenotipu, što je u skladu sa kliničkim studijama koje potvrđuju da su osobe sa dijabetesom sklone razvoju infekcija i tumora. . PR This work was supported by grants from the Serbian Ministry of Science and Technological Development (175069, 175071 and 175103), Serbia and from the Faculty of Medical Sciences, Kragujevac (project MP 01/12), Serbia.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.1515/SJECR-2016-0005
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka